COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bfebruar2021

600 Osebno ime kot predmetna oznaka

Polje vsebuje ime osebe, ki je obravnavana v bibliografskem viru, in sicer v obliki točke dostopa, ki so ji lahko dodane dodatne informacije o predmetu.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
600Osebno ime kot predmetna oznakar
aZačetni elementnr
bPreostali del imenanr
cDodatki k imenu (ne datumi)r
dRimske številkenr
fDatuminr
xTematsko določilor
yZemljepisno določilor
wOblikovno določilor
zČasovno določilor
2Koda sistemanr
3Številka normativnega zapisanr
6Podatki za povezovanjenr
9Številka prejšnjega normativnega zapisa*nr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Indikator za izpis*
Brez vrednosti
0Se ne izpisuje**
1Polje se izpisuje za potrebe kataloga**
2Polje se izpisuje za potrebe bibliografije**
3Polje se izpisuje za potrebe kataloga in bibliografije**
2Način vnosa imena
0Vnaša se samo ime ali ime in priimek
1Vnaša se priimek in ime

Drugi indikator označuje, ali je ime vneseno v naravnem vrstnem redu (samo ime ali ime in priimek) ali v invertirani obliki (priimek in ime).

OPIS PODPOLJ

600a Začetni element

Del imena, ki se v predmetni oznaki uporablja kot element za razvrščanje in ki omogoča razvrščanje in iskanje v katalogu. Podpolje je obvezno.

600b Preostali del imena

Preostali del imena (rojstno ime ali imena), kadar je element za razvrščanje priimek (gl. primere 1, 2, 5). Če je podpolje izpolnjeno, mora biti vrednost drugega indikatorja "1".

600c Dodatki k imenu (ne datumi)

Kakršnikoli dodatki k imenu (razen datumov), ki niso sestavni del imena, npr. naslovi, pridevki itd. (gl. primera 4, 7). Če je dodatkov več, podpolje ponovimo.

600d Rimske številke

Rimske številke, ki so del imena nekaterih papežev, vladarjev in cerkvenih dostojanstvenikov. Če je s številko povezan pridevek (ali dodatno rojstno ime), vnesemo v to podpolje oboje, številko in pridevek (gl. primer 4). Če podpolje izpolnimo, mora biti vrednost drugega indikatorja "0".

600f Datumi

Datumi, ki se nanašajo na osebna imena. V podpolje lahko vnesemo tudi oznako vrste datuma (npr. rojen, umrl, obdobje delovanja), in sicer v polni ali okrajšani obliki (gl. primere 2, 5, 6, 810).

600x Tematsko določilo

Izraz za nadaljnjo opredelitev teme, ki jo predmetna oznaka predstavlja (gl. primere 3, 5, 10).

600y Zemljepisno določilo

Izraz za opredelitev kraja, povezanega z osebo, ki jo predmetna oznaka predstavlja (gl. primer 5).

600z Časovno določilo

Izraz za opredelitev časovnega obdobja, povezanega z osebo, ki jo predmetna oznaka predstavlja.

600w Oblikovno določilo

Izraz za podrobnejšo opredelitev vrste ali zvrsti gradiva (gl. primera 2, 9).

6002 Koda sistema

Koda sistema ali geslovnika (tezavra), iz katerega je prevzeta predmetna oznaka. Priporočljivo je, da je to podpolje v polju 600 vedno izpolnjeno.

6003 Številka normativnega zapisa

Identifikacijska številka normativnega zapisa za osebno ime (gl. primere 68).

6006 Podatki za povezovanje

Dvomestna številka (01–99) za povezovanje polj 600 s pripadajočimi polji 960.

6009 Številka prejšnjega normativnega zapisa*

Podpolje nastane pri avtomatskem usklajevanju bibliografskih zapisov s tistimi normativnimi zapisi, ki so označeni za brisanje.

Če je polje 600 povezano s takšnim normativnim zapisom, se pri usklajevanju v podpolje 3 programsko vpiše identifikacijska številka normativnega zapisa, ki se uporablja namesto "brisanega" zapisa, prejšnja vsebina podpolja 3 pa se prenese v podpolje 9.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje je namenjeno navajanju osebnih imen kot predmetnih oznak. Te oznake so oblikovane na enak način kot značnice za osebe, ki so odgovorne za vsebino bibliografskega vira. Podpolja a, b, c, d in f so oblikovana na enak način kot v polju 700, pri katerem so na voljo tudi dodatna pojasnila o obsegu in vsebini teh podpolj.

Za razliko od polja 700 lahko polje 600 vključuje več kot le ime osebe in dodatke k imenu. Predmetni oznaki lahko dodamo izraze za podrobnejšo opredelitev oblike, teme, kraja ali časa. Podpolja so oblikovana v skladu s sistemom predmetnih oznak.

Podpolje 6006 uporabljamo le v primeru, kadar osebno ime ni povezano z normativnim zapisom preko podpolja 6003.

SORODNA POLJA

601IME KORPORACIJE KOT PREDMETNA OZNAKA
Ko je predmet korporacija in ne oseba, uporabimo polje 601.
602RODBINSKO IME KOT PREDMETNA OZNAKA
Ko je predmet rodbina in ne oseba, uporabimo polje 602.
604IME IN NASLOV KOT PREDMETNA OZNAKA
Ko je predmet avtor/naslov, uporabimo polje 604.

PRIMERI

 1. 600⊔1aBurroughs bEdgar Rice 2lc
 2. 600⊔1aShakespeare bWilliam f1564-1616 wQuotations 2lc
 3. 600⊔0aJesus Christ xNativity 2lc
  600⊔0aJesus Christ xTrial 2lc
  (Zapis za delo Son of God: birth and trial of Jesus, ki vsebuje dve predmetni oznaki.)
 4. 600⊔0aGustavus dII Adolphus, cKing of Sweden 2lc
 5. 600⊔1aEinstein bAlbert f1879-1955 xHomes and haunts yGermany yBerlin 2lc
 6. *

  600⊔1315783272 aKopernik bNikolaj f1473-1543 2SGC
  (V podpolju 3 je identifikacijska številka normativnega zapisa v bazi podatkov SGC.)
 7. *

  600⊔031432168 aZevs cgrško božanstvo 2SGC
  (Koda v podpolju 2 označuje, da je predmetna oznaka prevzeta iz Splošnega geslovnika COBISS.SI.)
 8. *

  600⊔1316026472 aCankar bIvan f1876-1918 2SGC
 9. *

  600⊔1aRugelj bSamo f1966- wSpomini 2NUK
 10. * COBISS.net

  600⊔1aСкорсезе bМартин f1942- wМотиви 2SR
  (Predmetna oznaka za knjigo Njujork u filmovima Martina Skorsezea.)