COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bfebruar2021

601 Ime korporacije kot predmetna oznaka

Polje vsebuje ime korporacije, ki je obravnavana v bibliografskem viru, in sicer v obliki točke dostopa, ki so ji lahko dodane dodatne informacije o predmetu.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
601Ime korporacije kot predmetna oznakar
aZačetni elementnr
bPodrazdelekr
cDodatek k imenu ali kvalifikatorr
dZaporedna številka sestankanr
eKraj sestankar
fLeto sestankanr
gInvertirani elementnr
hDel imena, ki ni začetni ali invertirani elementnr
xTematsko določilor
yZemljepisno določilor
wOblikovno določilor
zČasovno določilor
2Koda sistemanr
3Številka normativnega zapisanr
6Podatki za povezovanjenr
9Številka prejšnjega normativnega zapisa*nr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Vrsta korporacije
0Ime korporacije
1Sestanek
2Način vnosa imena
0Ime v invertirani obliki
1Ime, vneseno pod sedežem ali jurisdikcijo
2Ime v naravnem vrstnem redu

Prvi indikator označuje, ali gre pri korporaciji za sestanek (konferenca, simpozij itd.) ali ne. Če je sestanek podrejen korporaciji, ga označimo kot ime korporacije (gl. primer 10).

Drugi indikator označuje obliko oz. način vnosa imena korporacije.

OPIS PODPOLJ

601a Začetni element

Del imena, ki se v predmetni oznaki uporablja kot element za razvrščanje in ki omogoča razvrščanje in iskanje v katalogu. Podpolje je obvezno.

601b Podrazdelek

Ime hierarhično podrejene korporacije, kadar ime vključuje hierarhijo, ali ime korporacije, podrejene političnoteritorialni enoti (gl. primer 9). Podpolje ne vključuje pojasnil, ki jih dodajamo zaradi razlikovanja med ustanovami z enakim imenom (gl. podpolja c, g in h). Podpolje ponovimo, kadar sta v hierarhiji več kot dva nivoja.

601c Dodatek k imenu ali kvalifikator

Kakršenkoli dodatek, ki ga imenu korporacije doda katalogizator, razen številke, leta in kraja sestanka (gl. primere 4, 5, 7, 8, 11).

601d Zaporedna številka sestanka

Zaporedna številka sestanka (gl. primer 10).

601e Kraj sestanka

Kraj sestanka, kadar ta podatek potrebujemo kot del predmetne oznake (gl. primer 10).

601f Leto sestanka

Leto sestanka, kadar ga potrebujemo kot del predmetne oznake (gl. primer 10).

601g Invertirani element

Katerikoli del imena korporacije, ki je odstranjen z začetka imena, zato da je korporacija vnesena pod besedo, po kateri jo bomo najverjetneje iskali.

601h Del imena, ki ni začetni ali invertirani element

Pri invertirani obliki imena vnesemo v to podpolje del imena, ki ni začetni ali invertirani element.

601x Tematsko določilo

Izraz za nadaljnjo opredelitev teme, ki jo predmetna oznaka predstavlja (gl. primere 2, 5, 6, 8, 14).

601y Zemljepisno določilo

Izraz za opredelitev kraja, povezanega s korporacijo, ki jo predmetna oznaka predstavlja (gl. primer 6).

601z Časovno določilo

Izraz za opredelitev časovnega obdobja, povezanega s korporacijo, ki jo predmetna oznaka predstavlja (gl. primera 9, 12).

601w Oblikovno določilo

Izraz za podrobnejšo opredelitev vrste ali zvrsti gradiva (gl. primere 2, 3, 14).

6012 Koda sistema

Koda sistema ali geslovnika (tezavra), iz katerega je prevzeta predmetna oznaka. Priporočljivo je, da je to podpolje v polju 601 vedno izpolnjeno.

6013 Številka normativnega zapisa

Identifikacijska številka normativnega zapisa za ime korporacije (gl. primer 11).

6016 Podatki za povezovanje

Dvomestna številka (01–99) za povezovanje polj 601 s pripadajočimi polji 961 (gl. primera 12, 13).

6019 Številka prejšnjega normativnega zapisa*

Podpolje nastane pri avtomatskem usklajevanju bibliografskih zapisov s tistimi normativnimi zapisi, ki so označeni za brisanje.

Če je polje 601 povezano s takšnim normativnim zapisom, se pri usklajevanju v podpolje 3 programsko vpiše identifikacijska številka normativnega zapisa, ki se uporablja namesto "brisanega" zapisa, prejšnja vsebina podpolja 3 pa se prenese v podpolje 9.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje je namenjeno navajanju imen korporacij kot predmetnih oznak. Te oznake so oblikovane na enak način kot značnice za korporacije, odgovorne za vsebino bibliografskega vira. Podpolja a, b, c, d, e, f, g in h so oblikovana na enak način kot v polju 710, pri katerem so na voljo tudi dodatna pojasnila o obsegu in vsebini teh podpolj.

Za razliko od polja 710 lahko polje 601 vključuje več kot le ime korporacije in dodatke k imenu. Predmetni oznaki lahko dodamo izraze za podrobnejšo opredelitev oblike, teme, kraja ali časa. Podpolja so oblikovana v skladu s sistemom predmetnih oznak.

V to polje vnašamo imena političnoteritorialnih enot, ki jim sledi podrazdelek za podrejeni organ (gl. primer 9). Če se ime političnoteritorialne enote pojavi samo zase ali samo z dodanimi predmetnimi določili, ga vnesemo v polje 607.

Podpolje 6016 uporabljamo le v primeru, kadar ime korporacije ni povezano z normativnim zapisom preko podpolja 6013.

SORODNA POLJA

600OSEBNO IME KOT PREDMETNA OZNAKA
Ko je predmet oseba in ne korporacija, uporabimo polje 600.
602RODBINSKO IME KOT PREDMETNA OZNAKA
Ko je predmet rodbina in ne korporacija, uporabimo polje 602.
604IME IN NASLOV KOT PREDMETNA OZNAKA
Ko je predmet avtor/naslov, uporabimo polje 604.
607ZEMLJEPISNA PREDMETNA OZNAKA
Političnoteritorialne enote, ki jih predstavljajo zemljepisna imena, vnašamo v polje 607, če se pojavijo sama zase ali samo z dodanimi predmetnimi določili.

PRIMERI

 1. 60102aHardy Heating Co Ltd 2lc
  (Predmetna oznaka v zapisu za Hardy Developments Ltd: test and cases in management accounting.)
 2. 60102aChurch of England xClergy. wBiography 2lc
  (Predmetna oznaka v zapisu za Charles Lowder and the ritualistic movement (v primeru so ohranjena ločila).)
 3. 60102aStrategic Arms Limitation Talks wJuvenile literature 2lc
  (Predmetna oznaka v zapisu za knjigo za otroke z naslovom The nuclear arms race.)
 4. 60102aBeagle Expeditions c1831-1836 2lc
  (Predmetna oznaka v zapisu za The adventures of Charles Darwin: a story of the Beagle voyage.)
 5. 60102aEgba cAfrican tribe xHistory 2lc
  (Predmetna oznaka v zapisu za Lugard and the Abeokuta uprising: the demise of Egba independence.)
 6. 60102aCatholic Church yScotland xGovernment 2lc
  (Predmetna oznaka v zapisu za Scotia pontificia: papal letters to Scotland before the Pontificate of Innocent III.)
 7. 60102aSpray cShip 2lc
  (Predmetna oznaka v zapisu za In the wake of the Spray (ker ime Spray ni razlikovalno, je bil v podpolju c dodan kvalifikator, ki pojasnjuje, da gre za ladjo).)
 8. 60102aTemplars cOrder of chivalry xHistory 2lc
  (Predmetna oznaka v zapisu za The Knights Templar.)
 9. 60101aGreat Britain bManpower Services Commission z1981-1985 2lc
  (Predmetna oznaka v zapisu za strateški načrt organa Manpower Services Commission za leta 1981, 1982, 1983, 1984 in 1985.)
 10. 60102aUnited Nations bConference on the Law of the Sea d3rd f1973-1975 eNew York, etc. 2lc
  (Predmetna oznaka v zapisu za dokumente s tretje konference Združenih narodov o pomorskem pravu.)
 11. *

  6010239503592 aBlejski grad cBled, Slovenija 2SGC
 12. *

  60102aProstovoljno gasilsko društvo Gorenje pri Zrečah z1990-2020 2NUK 601
  96102aPGD cGorenje pri Zrečah 2NUK 601
  (Predmetna oznaka v zapisu za knjigo 30 let prostovoljnega gasilskega društva Gorenje pri Zrečah.)
 13. *

  60102aUnited Nations 2LC 601
  60102aNations Unies 2CAF
  96102aZdruženi narodi 601
  (Predmetna oznaka v zapisu za knjigo Basic facts about the United Nations.)
 14. * COBISS.net

  60102aGrupa Irwin xLikovna umjetnost wIzložbeni katalozi 2BH