COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bfebruar2021

607 Zemljepisna predmetna oznaka

Polje vsebuje zemljepisno ime, ki se uporablja kot predmetna oznaka.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
607Zemljepisna predmetna oznakar
aZačetni elementnr
xTematsko določilor
yZemljepisno določilor
wOblikovno določilor
zČasovno določilor
2Koda sistemanr
3Številka normativnega zapisanr
6Podatki za povezovanjenr
9Številka prejšnjega normativnega zapisa*nr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Indikator za izpis*
Brez vrednosti
0Se ne izpisuje**
1Polje se izpisuje za potrebe kataloga**
2Polje se izpisuje za potrebe bibliografije**
3Polje se izpisuje za potrebe kataloga in bibliografije**
2Ni definiran

OPIS PODPOLJ

607a Začetni element

Zemljepisno ime v obliki, ki jo predpisuje uporabljeni sistem predmetnih oznak.

607x Tematsko določilo

Izraz za opredelitev zemljepisnega imena, ki ga predmetna oznaka predstavlja.

607y Zemljepisno določilo

Izraz za opredelitev zemljepisnega imena, ki ga predmetna oznaka predstavlja (gl. primer 5).

607z Časovno določilo

Izraz za opredelitev časovnega obdobja, povezanega z zemljepisnim imenom, ki ga predmetna oznaka predstavlja (gl. primere 1, 2, 4, 9, 10).

607w Oblikovno določilo

Izraz za podrobnejšo opredelitev vrste ali zvrsti gradiva (gl. primera 5, 6).

6072 Koda sistema

Koda sistema ali geslovnika (tezavra), iz katerega je prevzeta predmetna oznaka. Priporočljivo je, da je to podpolje v polju 607 vedno izpolnjeno.

6073 Številka normativnega zapisa

Identifikacijska številka normativnega zapisa za zemljepisno ime (gl. primera 7, 8).

6076 Podatki za povezovanje

Dvomestna številka (01–99) za povezovanje polj 607 s pripadajočimi polji 967 (gl. primer 9).

6079 Številka prejšnjega normativnega zapisa*

Podpolje nastane pri avtomatskem usklajevanju bibliografskih zapisov s tistimi normativnimi zapisi, ki so označeni za brisanje.

Če je polje 607 povezano s takšnim normativnim zapisom, se pri usklajevanju v podpolje 3 programsko vpiše identifikacijska številka normativnega zapisa, ki se uporablja namesto "brisanega" zapisa, prejšnja vsebina podpolja 3 pa se prenese v podpolje 9.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje vsebuje podatke, ki so vneseni v skladu z uporabljenim sistemom predmetnih oznak.

Imena političnoteritorialnih enot v obliki zemljepisnih imen vpisujemo v to polje, če se pojavijo sama zase ali samo z dodanimi predmetnimi določili (gl. primera 2, 4). Imena političnoteritorialnih enot, ki jim sledi podrazdelek za podrejeni organ, se vpisujejo v polje 601.

Podpolje 6076 uporabljamo le v primeru, kadar zemljepisno ime ni povezano z normativnim zapisom preko podpolja 6073.

SORODNA POLJA

601IME KORPORACIJE KOT PREDMETNA OZNAKA
Predmetne oznake v obliki imen političnoteritorialnih enot, ki jim sledi podrazdelek podrejenega organa, se vpisujejo v polje 601.

PRIMERI

 1. 607⊔⊔aEurope xHistory z476-1492 2lc
  607⊔⊔aEurope, Western xHistory 2lc
  (Zemljepisni predmetni oznaki za zapis za Froissartovo delo Chronicles.)
 2. 607⊔⊔aGreat Britain xPolitics and government z1660-1714 2lc
  (Zemljepisna predmetna oznaka za zapis za Macaulayjevo delo History of England.)
 3. 607⊔⊔aExmouth, Eng. xSocial life and customs 2lc
  (Zemljepisna predmetna oznaka za zapis za delo Mrs Beer's House avtorice Patricie Beer.)
 4. 607⊔⊔aRome xPolitics and government z510-30 B.C. 2lc
  (Zemljepisna predmetna oznaka za zapis za delo A short guide to electioneering: Quintus Cicero's 'Commentariolum petitionis'.)
 5. 607⊔⊔aUnited States xBoundaries yCanada wPeriodicals 2lc
 6. 607⊔⊔aEurope wRoad maps 2lc
 7. *

  607⊔⊔32340200 aTihi ocean 2SGC
 8. *

  607⊔⊔310786408 aTabor (Občina Nova Gorica, Slovenija) 2SGC
 9. *

  607⊔⊔aZdružene države Amerike xZgodovina z18.-20. st. 2NUK 601
  967⊔⊔aZDA 2NUK 601
  (Predmetna oznaka v zapisu za knjigo America as second creation: technology and narratives of new beginnings.)
 10. * COBISS.net

  607⊔⊔aБеоград xПозоришни живот z1920-1940