COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bfebruar2021

608 Časovna predmetna oznaka*

Polje vsebuje izraz za opredelitev časovnega obdobja, ki se uporablja kot predmetna oznaka.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
608Časovna predmetna oznaka*r
aZačetni elementnr
xTematsko določilor
yZemljepisno določilor
wOblikovno določilor
zČasovno določilor
2Koda sistemanr
6Podatki za povezovanjenr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Indikator za izpis*
Brez vrednosti
0Se ne izpisuje**
1Polje se izpisuje za potrebe kataloga**
2Polje se izpisuje za potrebe bibliografije**
3Polje se izpisuje za potrebe kataloga in bibliografije**
2Ni definiran

OPIS PODPOLJ

608a Začetni element

Izraz za izbrano časovno obdobje v obliki, ki jo predpisuje uporabljeni sistem predmetnih oznak.

608x Tematsko določilo

Izraz za opredelitev časovnega obdobja, ki ga predmetna oznaka predstavlja.

608y Zemljepisno določilo

Izraz za opredelitev kraja, povezanega s časovnim obdobjem, ki ga predmetna oznaka predstavlja (gl. primer 3).

608z Časovno določilo

Izraz za nadaljnjo opredelitev časovnega obdobja, ki ga predmetna oznaka predstavlja.

608w Oblikovno določilo

Izraz za podrobnejšo opredelitev vrste ali zvrsti gradiva (gl. primer 3).

6082 Koda sistema

Koda sistema ali geslovnika (tezavra), iz katerega je prevzeta predmetna oznaka. Priporočljivo je, da je to podpolje v polju 608 vedno izpolnjeno.

6086 Podatki za povezovanje

Dvomestna številka (01–99) za povezovanje polj 608 s pripadajočimi polji 968.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje vsebuje podatke, ki so vneseni v skladu z uporabljenim sistemom predmetnih oznak.

SORODNA POLJA

606TEMATSKA PREDMETNA OZNAKA
Polje vsebuje tematsko predmetno oznako.

PRIMERI

 1. *

  608⊔⊔aBronasta doba xV mladinskem leposlovju 2NUK
 2. *

  608⊔⊔a11. september 2001 xV mladinskem leposlovju 2NUK
  (Predmetna oznaka za knjigo 11. september --- vse na tla pomeče.)
 3. * COBISS.net

  608⊔⊔aNeolit xArheološka istraživanja yHrvatska wZbornici