COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bfebruar2021

606 Tematska predmetna oznaka

Polje vsebuje občno ime, ki se uporablja kot predmetna oznaka.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
606Tematska predmetna oznakar
aZačetni elementnr
xTematsko določilor
yZemljepisno določilor
wOblikovno določilor
zČasovno določilor
2Koda sistemanr
3Številka normativnega zapisanr
6Podatki za povezovanjenr
9Številka prejšnjega normativnega zapisa*nr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Indikator za izpis*
Brez vrednosti
0Se ne izpisuje**
1Polje se izpisuje za potrebe kataloga**
2Polje se izpisuje za potrebe bibliografije**
3Polje se izpisuje za potrebe kataloga in bibliografije**
2Ni definiran

OPIS PODPOLJ

606a Začetni element

Izraz v obliki, ki jo predpisuje uporabljeni sistem predmetnih oznak.

606x Tematsko določilo

Izraz za nadaljnjo opredelitev teme, ki jo predmetna oznaka predstavlja (gl. primere 2, 3, 6, 11, 12).

606y Zemljepisno določilo

Izraz za opredelitev kraja, povezanega s temo, ki jo predmetna oznaka predstavlja (gl. primera 2, 4).

606z Časovno določilo

Izraz za opredelitev časovnega obdobja, povezanega s temo, ki jo predmetna oznaka predstavlja (gl. primer 5).

606w Oblikovno določilo

Izraz za podrobnejšo opredelitev vrste ali zvrsti gradiva (gl. primere 7, 8, 11).

6062 Koda sistema

Koda sistema ali geslovnika (tezavra), iz katerega je prevzeta predmetna oznaka. Priporočljivo je, da je to podpolje v polju 606 vedno izpolnjeno.

6063 Številka normativnega zapisa

Identifikacijska številka normativnega zapisa za občno ime (gl. primera 9, 10).

6066 Podatki za povezovanje

Dvomestna številka (01–99) za povezovanje polj 606 s pripadajočimi polji 966 (gl. primer 11).

6069 Številka prejšnjega normativnega zapisa*

Podpolje nastane pri avtomatskem usklajevanju bibliografskih zapisov s tistimi normativnimi zapisi, ki so označeni za brisanje.

Če je polje 606 povezano s takšnim normativnim zapisom, se pri usklajevanju v podpolje 3 programsko vpiše identifikacijska številka normativnega zapisa, ki se uporablja namesto "brisanega" zapisa, prejšnja vsebina podpolja 3 pa se prenese v podpolje 9.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje vsebuje podatke, ki so vneseni v skladu z uporabljenim sistemom predmetnih oznak.

Odvisno od sistema se lahko v to polje vnašajo samo občna imena (z normativnimi točkami dostopa iz polja 250 po formatu COMARC/A) oziroma tako občna imena kot entitete, ki označujejo žanr oziroma obliko (z normativnimi točkami dostopa iz polja 280 po formatu COMARC/A), ko se uporabljajo kot predmetne oznake (gl. primer 6).

SORODNA POLJA

607ZEMLJEPISNA PREDMETNA OZNAKA
Ko je predmetna oznaka zemljepisno ime, uporabimo polje 607.
609OBLIKOVNA PREDMETNA OZNAKA*
Za označevanje oblike, žanra in/ali fizičnih značilnosti bibliografskega vira, ki ga opisujemo, uporabimo polje 609.

PRIMERI

 1. 606⊔⊔aPulmonary artery xCatheterization xHandbooks, manuals, etc 2lc
  606⊔⊔aPulmonary artery xHemodynamic monitoring xHandbooks, manuals, etc 2lc
  606⊔⊔aHeart Catheterization xCatheterization xinstrumentation xhandbooks 2mesh
  606⊔⊔aHeart Catheterization xCatheterization xinstrumentation xnurses' instruction 2mesh
  606⊔⊔aMonitoring, Physiologic xhandbooks 2mesh
  606⊔⊔aMonitoring, Physiologic xnurses' instruction 2mesh
  (Zapisu za Memory bank for hemodynamic monitoring: the pulmonary artery catheter so bile dodeljene predmetne oznake Kongresne knjižnice in geslovnika MeSH. Zapis je nastal pred uvedbo podpolja za oblikovno določilo.)
 2. 6060⊔aScaffolding xSafety measures 2lc
  6060⊔aConstruction equipment yGreat Britain 2lc
  (Predmetne oznake v zapisu za Safety in construction work britanske vladne agencije za varnost in zdravje pri delu.)
 3. 6060⊔aNuclear energy xHistory 2lc
 4. 6060⊔aTrees yUnited States 2lc
 5. 6060⊔aArts, Modern z20th century 2lc
 6. 6061⊔aBiology xPeriodicals 2lc
  (Bibliografski vir govori o periodičnih publikacijah za področje biologije.)
 7. 6061⊔aBiology wPeriodicals 2lc
  (Bibliografski vir je periodična publikacija o biologiji.)
 8. 6060⊔aVocal music wBibliography wUnion lists 2lc
 9. *

  606⊔⊔351560 aZakonska zveza 2SGC
 10. *

  606⊔⊔31342056 aSociologija religije 2SGC
 11. *

  606⊔⊔aNaravno zdravljenje wPriročniki 2NUK 601
  606⊔⊔aSoli dr. Schüßlerja xUporaba wPriročniki 2NUK 602
  966⊔⊔anaturopatija 2NUK 601
  966⊔⊔aminerali dr. Schüßlerja 2NUK 602
  (Predmetna oznaka v zapisu za knjigo V utripu življenja: minerali dr. Schüßlerja.)
 12. * COBISS.net

  606⊔⊔aКнижевно преведување xЕкспресивна лексика 2MK