COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bfebruar2021

966 Tematska predmetna oznaka (variantna oblika)*

Polje 966 vsebuje variantno obliko predmetne oznake za občno ime, navedeno v polju 606.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
966Tematska predmetna oznaka (variantna oblika)*r
aZačetni elementnr
xTematsko določilor
yZemljepisno določilor
wOblikovno določilor
zČasovno določilor
2Koda sistemanr
6Podatki za povezovanjenr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Indikator za izpis
Brez vrednosti
0Se ne izpisuje**
1Polje se izpisuje za potrebe kataloga**
2Polje se izpisuje za potrebe bibliografije**
3Polje se izpisuje za potrebe kataloga in bibliografije**
2Ni definiran

OPIS PODPOLJ

Za vsa podpolja veljajo navodila, opisana pri polju 606 (gl. opis polja 606).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje se uporablja za vnos variantnih oblik tistih predmetnih oznak, ki niso povezane z normativnimi zapisi. Vnesemo oblike, ki se razlikujejo od oblike iz polja 606. Iskanje poteka hkrati po poljih 606 in 966.

Obvezno moramo izpolniti podpolje 6 – Podatki za povezovanje, ki je namenjeno povezovanju vseh oblik predmetne oznake (gl. primera 1, 2). Polje 606 povežemo s pripadajočim poljem 966 tako, da v obeh poljih v podpolje 6 vnesemo enako številko (01–99). Če polju 606 pripada več polj 966, vnesemo enako številko v podpolje 6 v vseh pripadajočih poljih 966.

SORODNA POLJA

606TEMATSKA PREDMETNA OZNAKA
Normativna oblika predmetne oznake iz polja 966.

PRIMERI

 1. *

  2000⊔aE-izobraževanje za digitalno družbo fLea Bregar, Margerita Zagmajster, Marko Radovan
  606⊔⊔aElektronsko izobraževanje 2NUK 601
  966⊔⊔ae-izobraževanje 2NUK 601
 2. * COBISS.net

  2000⊔aVlasi u historiografiji fZef Mirdita
  606⊔⊔aVlasi xТHistoriografija 2BH 601
  966⊔⊔aCincari 2BH 601
  966⊔⊔aMorlaci 2BH 601
  966⊔⊔aAromuni 2BH 601