COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2021

605 Naslov kot predmetna oznaka

Polje vsebuje naslov dela, ki je obravnavano v bibliografskem viru.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
605Naslov kot predmetna oznakar
aZačetni elementnr
hOznaka podrejenega delar
iNaslov podrejenega delar
kDatum izidanr
lOblikovni podrazdeleknr
mJeziknr
nRazni podatkir
qRazličica (ali datum različice)nr
rNačin izvedbe (v glasbi)r
sŠtevilčna oznaka (v glasbi)r
uTonski način (v glasbi)nr
jPriredba (v glasbi)nr
xTematsko določilor
yZemljepisno določilor
wOblikovno določilor
zČasovno določilor
2Koda sistemanr
3Številka normativnega zapisanr
6Podatki za povezovanjenr
9Številka prejšnjega normativnega zapisa*nr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Indikator za izpis*
Brez vrednosti
0Se ne izpisuje**
1Polje se izpisuje za potrebe kataloga**
2Polje se izpisuje za potrebe bibliografije**
3Polje se izpisuje za potrebe kataloga in bibliografije**
2Ni definiran

OPIS PODPOLJ

605a Začetni element

Skrajšani ali stvarni naslov.

605h Oznaka podrejenega dela

Oznaka podrejenega dela, če je enota, na katero se naslov nanaša, le del dela, poimenovanega z naslovom. Ponovljivo za podrazdelek oz. nadaljnjo delitev.

605i Naslov podrejenega dela

Naslov podrejenega dela, če je enota, na katero se naslov nanaša, le del dela, poimenovanega z naslovom. Ponovljivo za podrazdelek oz. nadaljnjo delitev (gl. primera 3, 10).

605k Datum izida

Datum izida enote, dodan predmetni oznaki, da lahko enoto razlikujemo od drugih.

605l Oblikovni podrazdelek

Standardna fraza, dodana predmetni oznaki za dodatno opredelitev enotnega naslova.

605m Jezik

Jezik enote, če ga potrebujemo kot del predmetne oznake, ker se razlikuje od jezika, ki ga običajno povezujemo z delom, na katerega se naslov nanaša, ali ko delo nima glavnega jezika. Če je delo v več jezikih, vnesemo vse jezike v eno podpolje m.

605n Razni podatki

Informacije, ki jih ne moremo vnesti v kako drugo podpolje (gl. primere 4, 5, 9).

605q Različica (ali datum različice)

Identifikacija izdaje dela, ki ga enota predstavlja; to je lahko izvirno leto izida verzije (gl. primer 6).

605r Način izvedbe (v glasbi)

Navedba o tem, kakšna je instrumentacija enote.

605s Številčna oznaka (v glasbi)

Številka za razlikovanje, ki jo delu dodeli skladatelj ali kdo drug. To je lahko številka serije, opusa ali številka iz tematskega kazala, uporabljen je lahko tudi datum.

605u Tonski način (v glasbi)

Tonski način kot del enotnega naslova.

605j Priredba (v glasbi)

Navedba o tem, da je glasbeno delo priredba.

605x Tematsko določilo

Izraz za nadaljnjo opredelitev teme, ki jo predmetna oznaka predstavlja (gl. primer 2).

605y Zemljepisno določilo

Izraz za opredelitev kraja, povezanega z naslovom, ki ga predmetna oznaka predstavlja.

605z Časovno določilo

Izraz za opredelitev časovnega obdobja, povezanega z naslovom, ki ga predmetna oznaka predstavlja.

605w Oblikovno določilo

Izraz za podrobnejšo opredelitev vrste ali zvrsti gradiva (gl. primere 3, 6, 7, 10).

6052 Koda sistema

Koda sistema ali geslovnika (tezavra), iz katerega je prevzeta predmetna oznaka. Priporočljivo je, da je to podpolje v polju 605 vedno izpolnjeno.

6053 Številka normativnega zapisa

Identifikacijska številka normativnega zapisa za naslov (gl. primera 8, 9).

6056 Podatki za povezovanje

Dvomestna številka (01–99) za povezovanje polj 605 s pripadajočimi polji 965 (gl. primer 10).

6059 Številka prejšnjega normativnega zapisa*

Podpolje nastane pri avtomatskem usklajevanju bibliografskih zapisov s tistimi normativnimi zapisi, ki so označeni za brisanje.

Če je polje 605 povezano s takšnim normativnim zapisom, se pri usklajevanju v podpolje 3 programsko vpiše identifikacijska številka normativnega zapisa, ki se uporablja namesto "brisanega" zapisa, prejšnja vsebina podpolja 3 pa se prenese v podpolje 9.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje vsebuje enotni naslov, saj večino drugih naslovov, ki so uporabljeni kot predmetna oznaka, zajema polje 604. V polje 605 vnašamo vsa anonimna dela, ki so predmet bibliografskega vira. Dodatne informacije in primere izpolnjevanja podpolj najdemo pri polju 500. Stvarni naslov, ki se vpisuje v to polje, je treba vnesti v podpolje a, kamor po potrebi dodamo tudi morebitne druge informacije, povezane z naslovom.

Podpolje 6056 uporabljamo le v primeru, kadar naslov ni povezan z normativnim zapisom preko podpolja 6053.

SORODNA POLJA

604IME IN NASLOV KOT PREDMETNA OZNAKA
Ko je predmet avtor/naslov, uporabimo polje 604.

PRIMERI

 1. 605⊔⊔a≠The ≠reporter 2lc
  (Predmetna oznaka Kongresne knjižnice v zapisu za Concerned about the planet: 'The reporter' magazine and American liberation, 1949-1968 avtorja Martina K. Doudna.)
 2. 605⊔⊔aBible xAbstracting and indexing 2lc
  (Predmetna oznaka v zapisu za knjigo o izdelavi izvlečkov in indeksiranju biblije. Za bibliografski vir v obliki kazala gl. primer 7.)
 3. 605⊔⊔aBible iN.T. iJohn XIII-XVII wCommentaries 2lc
  (Predmetna oznaka v zapisu za Love revealed: meditations on chapters 13–17 of the Gospel by John by George Bowen.)
 4. 605⊔⊔a≠The ≠Archers n(Radio program) 2lc
  (Predmetna oznaka v zapisu za knjigo z naslovom Forever Ambridge: thirty years of the Archers, ki govori o zgodovini radijske oddaje.)
 5. 605⊔⊔aEmpire strikes back n(Motion picture) 2lc
  (Predmetna oznaka v zapisu za Once upon a galaxy: a journal of the making of 'The Empire Strikes back'. Katalogizacijska ustanova izpušča člene (za primerjavo gl. primer 4).)
 6. 605⊔⊔aAnglo-American cataloguing rules q2nd ed. wCongresses 2lc
  (Predmetna oznaka se nanaša na točno določeno izdajo dela in se pojavi v zapisu za Seminar on AACR 2: proceedings of a seminar organised by the Cataloguing and Indexing Group of the Library Association.)
 7. 605⊔⊔aVariety wIndexes 2lc
 8. *

  605⊔⊔31152872 aKumranski rokopisi 2SGC
 9. *

  605⊔⊔32606696 aRapalska pogodba n1920 2SGC
 10. *

  605⊔⊔aBiblia iN. T. iActus apostolorum wSvetopisemski komentarji 2NUK 601
  965⊔⊔aSveto pismo iNova zaveza iApostolska dela 601
  (Predmetna oznaka v zapisu za knjigo The Acts of the Apostles.)
 11. * COBISS.net

  605⊔⊔aЗаконик Данила првог 2CG