COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bfebruar2021

604 Ime in naslov kot predmetna oznaka

Polje vsebuje ime/naslov dela, ki je obravnavano v bibliografskem viru.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
604Ime in naslov kot predmetna oznakar
aImenr
tNaslovnr
xTematsko določilor
yZemljepisno določilor
wOblikovno določilor
zČasovno določilor
2Koda sistemanr
3Številka normativnega zapisanr
6Podatki za povezovanjenr
9Številka prejšnjega normativnega zapisa*nr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Način vnosa imena*
Ni ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila
1Ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila, vneseno pod državo ali drugim zemljepisnim imenom
2Ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila, vneseno pod drugo obliko imena

Drugi indikator se izpolni le pri predmetnih oznakah za ime/dogovorjeni naslov pri pravnih in religioznih besedilih. Vrednost "1" se uporablja pri zemljepisnih imenih pod jurisdikcijo, vrednost "2" pa pri imenih cerkva.

OPIS PODPOLJ

604a Ime

Ime osebe, korporacije ali rodbine, ki nosi primarno intelektualno odgovornost za delo, vpisano v podpolju t. Kadar je v podpolju a združenih več standardnih podpolj, je treba za ločevanje elementov uporabiti ločila.

604t Naslov

Naslov, po katerem je delo znano. Kadar je v podpolju t združenih več standardnih podpolj, je treba za ločevanje elementov uporabiti ločila po ISBD.

604x Tematsko določilo

Izraz za nadaljnjo opredelitev teme, ki jo predmetna oznaka predstavlja (gl. primer 4).

604y Zemljepisno določilo

Izraz za opredelitev kraja, povezanega z zbirnim enotnim imenom/naslovom, ki ga predmetna oznaka predstavlja.

604z Časovno določilo

Izraz za opredelitev časovnega obdobja, povezanega z zbirnim enotnim imenom/naslovom, ki ga predmetna oznaka predstavlja.

604w Oblikovno določilo

Izraz za podrobnejšo opredelitev vrste ali zvrsti gradiva.

6042 Koda sistema

Koda sistema ali geslovnika (tezavra), iz katerega je prevzeta predmetna oznaka. Priporočljivo je, da je to podpolje v polju 604 vedno izpolnjeno.

6043 Številka normativnega zapisa

Identifikacijska številka normativnega zapisa za ime in naslov (gl. primera 5, 6).

6046 Podatki za povezovanje

Dvomestna številka (01–99) za povezovanje polj 604 s pripadajočimi polji 964.

6049 Številka prejšnjega normativnega zapisa*

Podpolje nastane pri avtomatskem usklajevanju bibliografskih zapisov s tistimi normativnimi zapisi, ki so označeni za brisanje.

Če je polje 604 povezano s takšnim normativnim zapisom, se pri usklajevanju v podpolje 3 programsko vpiše identifikacijska številka normativnega zapisa, ki se uporablja namesto "brisanega" zapisa, prejšnja vsebina podpolja 3 pa se prenese v podpolje 9.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje se uporablja za navajanje imena dela v obliki imena/naslova kot predmetne oznake.

Podpolje 6046 uporabljamo le v primeru, kadar ime/naslov ni povezan z normativnim zapisom preko podpolja 6043.

SORODNA POLJA

600OSEBNO IME KOT PREDMETNA OZNAKA
Ko je predmet samo osebno ime, uporabimo polje 600.
601IME KORPORACIJE KOT PREDMETNA OZNAKA
Ko je predmet samo korporacija, uporabimo polje 601.
602RODBINSKO IME KOT PREDMETNA OZNAKA
Ko je predmet samo rodbina, uporabimo polje 602.
605NASLOV KOT PREDMETNA OZNAKA
Ko je predmet samo naslov, uporabimo polje 605.
4XXBLOK ZA POVEZOVANJE

PRIMERI

  1. 604⊔⊔aBeethoven, Ludwig van, 1770-1827. tSymphonies, no. 5, op. 67, C minor 2lc
  2. 604⊔⊔aOvid, 43B.C.-17 or 18. tMetamorphoses. Liber 2 2lc
  3. 604⊔⊔aUnited States. tConstitution. 1st Amendment. 2lc
  4. 604⊔⊔aCervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616 tDon Quixote xIllustrations 2lc
  5. 604⊔⊔3456123789 aAquin, Hubert (1925-1977) tTrou de mémoire 2rameau
  6. *

    604⊔⊔325692163 aKogoj, Marij, 1892-1956 tČrne maske 2SGC