COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bfebruar2021

602 Rodbinsko ime kot predmetna oznaka

Polje vsebuje ime rodbine, ki je obravnavana v bibliografskem viru, in sicer v obliki točke dostopa, ki so ji lahko dodane dodatne informacije o predmetu.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
602Rodbinsko ime kot predmetna oznakar
aZačetni elementnr
cTip rodbinenr
fDatuminr
xTematsko določilor
yZemljepisno določilor
wOblikovno določilor
zČasovno določilor
2Koda sistemanr
3Številka normativnega zapisanr
6Podatki za povezovanjenr
9Številka prejšnjega normativnega zapisa*nr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Indikator za izpis*
Brez vrednosti
0Se ne izpisuje**
1Polje se izpisuje za potrebe kataloga**
2Polje se izpisuje za potrebe bibliografije**
3Polje se izpisuje za potrebe kataloga in bibliografije**
2Ni definiran

OPIS PODPOLJ

602a Začetni element

Rodbinsko ime kot iskalni element.

602c Tip rodbine

Splošni izraz za tip rodbine, ki vsebuje kategorije, kot so klan, dinastija, družinska enota, patriarhija, matriarhija itd. (gl. primer 4).

602f Datumi

Datumi, povezani z rodbino, kadar jih potrebujemo kot del predmetne oznake (gl. primer 2).

602x Tematsko določilo

Izraz za nadaljnjo opredelitev teme, ki jo predmetna oznaka predstavlja (gl. primera 5, 6).

602y Zemljepisno določilo

Izraz za opredelitev kraja, povezanega z rodbino, ki jo predmetna oznaka predstavlja.

602z Časovno določilo

Izraz za opredelitev časovnega obdobja, povezanega z rodbino, ki jo predmetna oznaka predstavlja (gl. primer 6).

602w Oblikovno določilo

Izraz za podrobnejšo opredelitev vrste ali zvrsti gradiva (gl. primere 1, 2, 6).

6022 Koda sistema

Koda sistema ali geslovnika (tezavra), iz katerega je prevzeta predmetna oznaka. Priporočljivo je, da je to podpolje v polju 602 vedno izpolnjeno.

6023 Številka normativnega zapisa

Identifikacijska številka normativnega zapisa za ime rodbine (gl. primera 3, 4).

6026 Podatki za povezovanje

Dvomestna številka (01–99) za povezovanje polj 602 s pripadajočimi polji 962.

6029 Številka prejšnjega normativnega zapisa*

Podpolje nastane pri avtomatskem usklajevanju bibliografskih zapisov s tistimi normativnimi zapisi, ki so označeni za brisanje.

Če je polje 602 povezano s takšnim normativnim zapisom, se pri usklajevanju v podpolje 3 programsko vpiše identifikacijska številka normativnega zapisa, ki se uporablja namesto "brisanega" zapisa, prejšnja vsebina podpolja 3 pa se prenese v podpolje 9.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje je namenjeno navajanju rodbinskih imen kot predmetnih oznak. Podpolje a vsebuje ime rodbine, dodatna pojasnila pa vnesemo v podpolja c, d in f.

Polje lahko vsebuje več kot le ime rodbine v podpolju a. Predmetni oznaki lahko dodamo izraze za podrobnejšo opredelitev oblike, teme, kraja ali časa. Podpolja so oblikovana v skladu s sistemom predmetnih oznak.

Podpolje 6026 uporabljamo le v primeru, kadar ime rodbine ni povezano z normativnim zapisom preko podpolja 6023.

SORODNA POLJA

600OSEBNO IME KOT PREDMETNA OZNAKA
Ko je predmet oseba in ne rodbina, uporabimo polje 600.
601IME KORPORACIJE KOT PREDMETNA OZNAKA
Ko je predmet korporacija in ne rodbina, uporabimo polje 601.
604IME IN NASLOV KOT PREDMETNA OZNAKA
Ko je predmet avtor/naslov, uporabimo polje 604.

PRIMERI

 1. 602⊔⊔aSwinnerton cFamily wPeriodicals 2lc
  (Predmetna oznaka za dokument z naslovom Swinnerton family history: heraldic and genealogical studies of the Swinnerton family.)
 2. 602⊔⊔aArchaemenid dynasty f559-330 B.C.
 3. *

  602⊔⊔34777576 aCankar (rodbina) 2SGC
  (Predmetna oznaka za knjigo Rod in mladost Ivana Cankarja.)
 4. *

  602⊔⊔33116648 aHerbersteini cplemiška rodbina 2SGC
 5. *

  602⊔⊔aArko (rodbina) xZgodovina 2NUK
 6. * COBISS.net

  602⊔⊔aБалшићи (династија) z1360-1421 xПовеље wИзложбени каталози 2CG