COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2006

531 Skrajšani ključni naslov

Polje vsebuje skrajšani ključni naslov, oblikovan v skladu s pravili, ki jih določa Mednarodni ISSN center na osnovi mednarodnega standarda ISO 4.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
531Skrajšani ključni naslovnr
aSkrajšani ključni naslovnr
bSkrajšano dopolnilo ključnega naslovanr
cDopolnilo skrajšanega ključnega naslova*nr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

531a Skrajšani ključni naslov

Skrajšani ključni naslov brez dodanih pojasnil. Do leta 2003 so skrajšani ključni naslovi pri generičnih naslovih vključevali tudi ime izdajatelja; vmes je bil presledek, pomišljaj, presledek (gl. primer 3).

531b Skrajšano dopolnilo ključnega naslova

Skrajšano dopolnilo, ki razlikuje sicer identične ključne naslove (gl. primera 1, 5). Pojasnilo se v skrajšanem ključnem naslovu navaja v okroglem oklepaju. Oklepaja ni treba vnašati, ker se izpiše programsko.

531c Dopolnilo skrajšanega ključnega naslova*

Pojasnilo v skrajšani obliki, ki razlikuje sicer identične skrajšane ključne naslove (gl. primer 6). Pojasnilo se v skrajšanem ključnem naslovu navaja v okroglem oklepaju. Oklepaja ni treba vnašati, ker se izpiše programsko.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Skrajšani ključni naslov je določen v skladu s pravili, ki so podana v ISSN Manual. Cataloguing Part in so zasnovana na standardu ISO 4: Information and Documentation – Rules for the abbreviation of title words and titles of publications.

SORODNA POLJA

530KLJUČNI NASLOV

PRIMERI

 1. 531⊔⊔aMedicina. Supl. bB. Aires
 2. 531⊔⊔aRockfeller Brothers Fund Annu. rep.
 3. 531⊔⊔aAnn. - Univ. Cathol. Louvain
 4. *

  531⊔⊔aZnan. Tehnol.
 5. *

  531⊔⊔aIstor. 20. veka b1959
 6. *

  5300⊔aKulturen život
  531⊔⊔aKult. život cSkopje

  *

  5300⊔aKulturni život
  531⊔⊔aKult. život cBeogr.
  (Reviji imata različna ključna naslova. Po pravilih za krajšanje dobimo za obe reviji enak skrajšani naslov, zato v podpolje c dodamo dopolnilo, ki ga tudi krajšamo.)