COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2006

530 Ključni naslov

Polje vsebuje ključni naslov – enolični naslov, ki ga kontinuiranemu viru dodeli ISSN center.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
530Ključni naslovnr
aKljučni naslovnr
bDopolnilonr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Indikator za stvarni naslov
0Ključni naslov je enak stvarnemu naslovu
1Ključni naslov se razlikuje od stvarnega naslova
2Ni definiran

OPIS PODPOLJ

530a Ključni naslov

Ključni naslov brez dodanih pojasnil. Do leta 2003 so ključni naslovi pri generičnih naslovih vključevali tudi ime izdajatelja; vmes je bil presledek, pomišljaj, presledek (gl. primera 3, 4).

530b Dopolnilo

Pojasnilo, ki ga dodamo zaradi razlikovanja od drugih kontinuiranih virov z enakim naslovom (gl. primere 2, 4, 6, 8, 9). Pojasnilo se v ključnem naslovu navaja v okroglem oklepaju, ki pa ga ni treba vnašati, ker se izpiše programsko.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Ključni naslov se oblikuje na osnovi pravil, ki so podana v ISSN Manual. Cataloguing Part. Določi ga nacionalni ISSN center, ki je zadolžen za registracijo kontinuiranega vira, na podlagi podatkov v publikaciji v času registracije. Ker ključne naslove lahko določa samo ISSN center, vnesemo ključni naslov samo, če je naveden na publikaciji ali če nam ga posreduje ISSN center.

Prvi indikator določa, ali je ključni naslov enak stvarnemu naslovu v podpolju 200a. Če polje 530 vsebuje podpolje b, bo vrednost indikatorja gotovo "1".

SORODNA POLJA

011ISSN
Po pravilih sistema ISSN je ključni naslov neločljivo povezan z ISSN-jem in v zapis vnesemo oba podatka, če sta na voljo.
200NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI
Naslov z enote vnesemo v polje 200.

PRIMERI

 1. 5300⊔aScientific American
 2. 5301⊔aǂLa ǂCiencia y la tecnica bBarcelona. 1936
  (Izpis ključnega naslova: La Ciencia y la tecnica (Barcelona. 1936).)
 3. 5301⊔aAnnual accounts - Welsh Water Authority
 4. 5301⊔aBulletin – Canadian Association of Medical Records Librarians b1944
 5. *

  2001⊔aGeodetska služba
  5300⊔aGeodetska služba
  (Ključni naslov je enak stvarnemu naslovu.)
 6. *

  2001⊔aMost
  5301⊔aMost bZagreb
  (Ključni naslov se razlikuje od stvarnega naslova.)
 7. *

  2001⊔aZnanost & tehnologija eZ & T fMinistrstvo za znanost in tehnologijo
  5300⊔aZnanost & tehnologija
 8. *

  2001⊔aManager erevija za podjetne
  5301⊔aManager bLjubljana
 9. * COBISS.net

  5301⊔aIstorija 20. veka b1959