COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2020

510 Vzporedni stvarni naslov

Polje vsebuje vzporedni naslov, tj. stvarni naslov v drugem jeziku ali pisavi.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
510Vzporedni stvarni naslovr
aVzporedni naslovnr
eDodatek k naslovur
hOznaka podrejenega delar
iNaslov podrejenega delar
zJezik vzporednega naslovanr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Pomembnost naslova
0Naslov ni pomemben
1Naslov je pomemben
2Ni definiran

Vrednost prvega indikatorja določa izdelavo dodatnih vpisov v sistemih, v katerih izdelujejo kataložne listke. Če ima indikator vrednost "1", se izdela dodatni vpis za vzporedni stvarni naslov.

OPIS PODPOLJ

510a Vzporedni naslov

Glavni naslov enote v drugem jeziku oz. pisavi, ki se nanaša na glavni stvarni naslov v podpolju 200a.

510e Dodatek k naslovu

Podnaslovi in drugi dodatki k naslovu, ki se pojavljajo ob vzporednem naslovu v podpolju a.

510h Oznaka podrejenega dela

Oznaka podrejenega dela, ki se nanaša na vzporedni naslov v podpolju a.

510i Naslov podrejenega dela

Naslov podrejenega dela, ki se nanaša na vzporedni naslov v podpolju a.

510z Jezik vzporednega naslova

Oznaka jezika vzporednega naslova.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje uporabljamo za vzporedni naslov, kadar želimo, da je dostopen za iskanje, ali kadar želimo zanj izdelati dodatni vpis.

SORODNA POLJA

200dNASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Vzporedni stvarni naslov
Kadar vzporedni naslov zabeležimo v območju opisa skupaj s stvarnim naslovom, dodatki k naslovu in navedbami odgovornosti v obliki in zaporedju z enote, ga vnesemo v polje 200. Če želimo izdelati dodatni vpis na vzporedni naslov, ga še enkrat vnesemo v polje 510.
304OPOMBA K NASLOVU IN NAVEDBI ODGOVORNOSTI**
Polje lahko vsebuje opombo o vzporednem naslovu ali sam vzporedni naslov, če ta ni naveden v polju 200.
541PREVEDENI NASLOV, KI GA DODA KATALOGIZATOR
Vzporedni naslovi so naslovi v drugih jezikih, ki so na enoti. Če naslova ni na enoti in ga prevede katalogizator sam ali pa ga vzame iz drugega vira, se vnese v polje 541.

PRIMERI

 1. 2001⊔aResúmenes sobre población en América Latina fProgramma de información sobre Población en America Latina dLatin American population abstracts fLatin American Population Information Program zeng
  5101⊔aLatin American population abstracts zeng
  (Glavni in vzporedni naslov publikacije sta zaradi opisa vnesena v polje 200. Katalogizacijska ustanova potrebuje za naslov dodatni vpis, zato je angleški naslov ponovljen v polju 510.)
 2. 2001⊔aInformation transfer
  5101⊔aTransfert de l'information zfre
  (V polje 510 je vpisan vzporedni naslov za izdelavo dodatnega vpisa in zaradi iskanja.)
 3. *

  2001⊔aPost- und Eisenbahn-Reisekarte Deutschland, Holland, Belgien, die Schweiz, Italien bis Neapel, der größte Theile von Frankreich, Ungarn, Polen etc. bKartografsko gradivo emit besondere Rücksicht auf Eisenbahnen u. Seedampfschiffahrt fBibliographie annotee des sources nationales de statistiques sur l'education des adultes fOriginalzeichnung v. G. Hanser gStahlstich der Kunst- u. geograph. Anstalt in Nürnberg
  300⊔⊔aNa ov. nasl. v franc.: Carte de voyage par voies de poste et chemins de fer en Allemagne, Hollande, Belgique, dans presque toute la France, en Suisse, plus de l'Italie à Naples, de l'Hongrie, de la Pologne, etc.
  5100⊔aCarte de voyage par voies de poste et chemins de fer en Allemagne, Hollande, Belgique, dans presque toute la France, en Suisse, plus de l'Italie à Naples, de l'Hongrie, de la Pologne, etc. zfre