COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjulij2007

304 Opomba k naslovu in navedbi odgovornosti**

Polje vsebuje opombo, ki se nanaša na naslov ali navedbo odgovornosti v polju 200.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
304Opomba k naslovu in navedbi odgovornosti**r
aBesedilo opombenr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

304a Besedilo opombe

Opomba k naslovu in navedbi odgovornosti.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

V opombi lahko navedemo vir naslova ali besede iz naslova, ki so bile izvzete iz opisa. Lahko tudi pojasnimo ali razširimo navedbo odgovornosti. Kadar so npr. na enoti navedena več kot tri imena, vnesemo v polje 200 samo prvo ime, ostala imena pa lahko vnesemo v polje 304 (gl. primer 4). Polje ponovimo za vsako posamezno opombo.

Pri elektronskih virih mora biti po ISBD(ER) vedno naveden vir stvarnega naslova (gl. primera 5, 8).

SORODNA POLJA

305OPOMBA K IZDAJI IN BIBLIOGRAFSKI PRETEKLOSTI**
Polje 305 uporabljamo za navedbo prejšnjih ali kasnejših naslovov, povezanih z naslovom v polju 200.
314OPOMBA O INTELEKTUALNI ODGOVORNOSTI
Polje 314 uporabljamo za vnos podatkov o intelektualni odgovornosti, ki ni navedena v polju 200.

PRIMERI

 1. 2001⊔aWho did/done it ea crime reader for students of English fCarlos A. Yoico, L. A. Morse
  304⊔⊔aThe word "done" in the title is crossed out.
  (Naslov na naslovni strani je zapisan v obliki "Who did done it".)
 2. 304⊔⊔aCover title
  (Stvarni naslov je vzet z ovoja.)
 3. 304⊔⊔aWritten by F. G. Cockman as if by Horace Mann
  (Besedilo na naslovni strani: Midland Engineman by Horace Mann edited by F. G. Cockman. Opomba pojasnjuje, da je dokument napisal F. G. Cockman, ki je upošteval in predelal poročilo Horacea Manna.)
 4. 2001⊔aPhilosophy and literary criticism fedited by F. R. Leavis [et al.]
  304⊔⊔aEdited by F. R. Leavis, A. C. Quine, A. Kenny and R. Quirk
  (Kadar so za delo odgovorne več kot tri osebe, navedemo vsa imena v opombi.)
 5. 304⊔⊔aTitle from home page
  (Po ISBD(ER) je opomba o viru stvarnega naslova elektronskega vira obvezna.)
 6. *

  304⊔⊔aNasl. na ov.: Live USA
  (Opomba o variantnem naslovu.)
 7. *

  2001⊔aSlovenjgraški izobraženci med obema vojnama bSlikovno gradivo
  304⊔⊔aNasl. fotografije prepisan s hrbtne str. originala
 8. * COBISS.net

  304⊔⊔aNasl. sa naslovnog ekrana.