COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2006

301 Opomba k identifikacijski številki

Polje vsebuje opombo h kateri koli identifikacijski številki, ki se pojavlja na enoti ali v zapisu.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
301Opomba k identifikacijski številkir
aBesedilo opombenr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

301a Besedilo opombe

Opomba h kateri koli identifikacijski številki, ki se pojavlja na dokumentu ali mu je bila dodeljena.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje lahko uporabljamo za vnos same številke, če je ne moremo vnesti v nobeno od polj 010 do 071, ki se nanašajo na identifikacijske številke, ali pa za razlago določene številke. Opombo za vsako identifikacijsko številko vnesemo v ponovljeno polje 301.

Pred številko lahko vnesemo ustrezno uvodno frazo, npr. "Številka pogodbe." ali "Int. št.:".

SORODNA POLJA

0XXBLOK ZA IDENTIFIKACIJO
Vnos podatkov v polja bloka za identifikacijo priporočamo, kadar so podatki v strukturirani obliki.

PRIMERI

 1. 07120aB. & H. 8797 bBreitkopf & Härtel
  07120aB. & H. 8798 bBreitkopf & Härtel
  07120aB. & H. 8799 bBreitkopf & Härtel
  07120aB. & H. 8800 bBreitkopf & Härtel
  07120aB. & H. 8801 bBreitkopf & Härtel
  301⊔⊔aPlate no.: B. & H. 8797-8801
  (Številke plošč za muzikalije so vnesene v ponovljena polja 071. Skupna opomba o številkah plošč je vnesena v polje 301.)
 2. *

  301⊔⊔aInt. št.: 21/185-91-TS
  71201aLjubljana bMestna občina 4400
  (Raziskava z interno številko 21/185-91-TS je potekala po naročilu Mestne občine Ljubljana.)
 3. *

  301⊔⊔aŠtevilka pogodbe: C1-0509-487-90
  301⊔⊔aŠtevilka pogodbe: C1-0509-121-89
  (Poročilo o rezultatih raziskav ima številki pogodb C1-0509-487-90 in C1-0509-121-89.)
 4. *

  301⊔⊔aŠt. patenta: 20404
 5. * COBISS.net

  301⊔⊔aBroj za cirkulaciju: AD/C/Y5389Tri/1/5.04/4000