COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bnovember2021

300 Splošna opomba

Polje vsebuje splošno opombo o bibliografski enoti ali zapisu, ki se na enoto nanaša.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
300Splošna opombar
aBesedilo opombenr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Indikator za izpis**
0Izpiše se na listkih in v bibliografijah
1Izpiše se na listkih
Brez pojasnila
2Ni definiran

OPIS PODPOLJ

300a Besedilo opombe

Splošna opomba v kakršni koli obliki.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Vsako posamezno opombo vnesemo v ponovljeno polje 300.

V polje 300 vnesemo tudi opombe, za katere nimamo drugega ustreznega polja v bloku 3XX.

SORODNA POLJA

Gl. druga polja za opombe.

PRIMERI

 1. 300⊔⊔aSkeleton outline of events contemporary of Lady Margaret Roper (Alexander Alesius) : (1 folded leaf) in pocket
  (Opomba o spremnem gradivu.)
 2. 300⊔⊔aContaining details of hunts, including their countries, histories and former Masters of Foxhounds, Harriers, Staghounds, Draghounds, Beagles, Basset Hounds, Otterhounds and Bloodhounds in the United Kingdom and Ireland; hunts of America, the Commonwealth and Europe, results of hound shows, three maps showing boundaries of foxhounds and one of distribution of hare hunts.
 3. *

  300⊔⊔aPrevod dela: Der Teil und das Ganze
  300⊔⊔aSpremna beseda k slovenskemu prevodu / Miroslav Adlešič: str. 271-278
  (Opomba o izvirnem naslovu, navedenem v publikaciji, in opomba o dodatku k vsebini. Podatek o obsegu vedno navedemo za naslovom in navedbo odgovornosti.)
 4. *

  300⊔⊔aIzv. stv. nasl.: Brandvägg; prevedeno iz angl.
  (Opomba o izvirnem naslovu, ki v opisovani publikaciji ni naveden.)
 5. *

  300⊔⊔aReferati v slov. ali nem.; povzetki v jeziku referatov in v angl.
  (Pri zbornikih sta lahko opomba o jezikih glavnega besedila (referatov) in opomba o jezikih povzetkov združeni v eno opombo.)
 6. * COBISS.net

  300⊔⊔aGot.
  (Opomba o pisavi.)
 7. * COBISS.net

  001⊔⊔7cc
  300⊔⊔aПревод на делото: La femme rompue / Simone de Beauvoir
  300⊔⊔aБелешка за авторот: стр. 236-237
  (Pisava izpisa je makedonska cirilica, kar je označeno s kodo v podpolju 0017. V prvi opombi je naveden izvirni naslov, ki se mora izpisati v latinici. )