COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Boktober2020

488 Drugače povezano delo

Polje uporabljamo za povezavo opisovanega vira z drugim virom, kadar odnos ni določen z drugimi polji 4XX.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
488Drugače povezano delor
aStvarni/ključni naslovnr
xISSNnr
1Oznaka poljar

Pri kontinuiranih virih uporabljamo podpolji a in x, pri monografskih virih pa podpolje 1.

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Izpis opombe
0Opomba se ne izpiše
1Opomba se izpiše

Ker polje 488 ni primerno za avtomatsko generiranje opomb, bo vrednost drugega indikatorja navadno "0".

OPIS PODPOLJ

488a Stvarni/ključni naslov

Naslov kontinuiranega vira.

488x ISSN

ISSN kontinuiranega vira.

4881 Oznaka polja

V podpolje 1 vnesemo oznako polja, ki ga vgrajujemo, skupaj z indikatorji, nato sledijo še podpolja vgrajenega polja.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Opisovani vir je na neki drug način povezan z virom, podanim v polju 488.

Pri kontinuiranih virih izpolnimo podpolji a in x, pri monografskih pa podpolje 1, v katero vgradimo druga polja. To naredimo tako, da v podpolje 1 najprej vnesemo oznako polja, ki ga vgrajujemo, skupaj z indikatorji. Da je polje pravilno vgrajeno, moramo vedno izpolniti vseh pet mest, in sicer tri mesta za številčno oznako polja in dve mesti za prvi in drugi indikator (če indikator ni določen, vnesemo presledek). Sledijo podpolja polja, ki ga vgrajujemo.

Polje 488 uporabljamo pri monografskih publikacijah za neknjižno gradivo, na primer v zapisih za videoposnetke, kadar želimo omogočiti iskanje po avtorju in naslovu literarne predloge (gl. primere 3, 4, 5, 6). V polje lahko vgradimo podpolja 200abehi, 500abhi ter polja 503, 510, 700, 701, 702, 710, 711, 712, 900, 901, 902, 910, 911 in 912, v katera vnašamo podatke po pravilih, ki veljajo za vnos v ta polja (pomemben je tudi vrstni red). Polja, vgrajena v polje 488, se pri indeksiranju in iskanju obravnavajo enako kot običajna polja.

SORODNA POLJA

311OPOMBA K POVEZOVALNEMU POLJU
Ker iz polja 488 ni smiselno izpisovati opomb, odnos med bibliografskimi viri navadno pojasnimo v polju 311.

PRIMERI

 1. *

  2001⊔aČasopis za kritiko znanosti
  488⊔0x1580-481X (KT=Oikos (Ljubljana))
  488⊔0aPolitikon : posebne izdaje [Časopisa za kritiko znanosti] x1580-480
 2. * COBISS.net

  2001⊔aSuper kukičanje
  311⊔⊔aPosebno izdanje publikacije Naša praktika u kući = ISSN 1450-9334
  488⊔0a1450-9334 (KT=Naša praktika u kući)
 3. *

  2001⊔aWuthering heights bVideoposnetek dViharni vrh fdirected by Andrea Arnold gscreenplay by Andrea Arnold, Olivia Hetreed gscreen story by Olivia Hetreed gbased on the novel by Emily Brontë gdirector of photography Robbie Ryan
  311⊔⊔aPo istoimenskem romanu Emily Brontë
  488⊔012000⊔ aWuthering heights 1700⊔1 aBrontë bEmily f1818-1848 4070
 4. *

  2001⊔aŠanghaj bVideoposnetek dShanghai gypsy fscenarist in režiser, written and directed by Marko Naberšnik gliterarna predloga, based on the novel by Feri Lainšček gdirektor fotografije in snemalec, director of photography Miloš Srdić gskladatelj, composer Saša Lošić
  311⊔⊔aPo romanu Ferija Lainščka Nedotakljivi
  488⊔012000⊔ aNedotakljivi 1700⊔1 aLainšček bFeri 4070
  (Podatke o literarni predlogi vpišemo v polje 488. Ker je iz polja 200 razviden samo avtor literarne predloge, ne pa tudi naslov le-te, oboje vpišemo v polje 311.)
 5. *

  2001⊔aČudežna mreža bVideoposnetek dCharlotte's web fstory by Earl Hamner, jr. gmusic and lyrics by Richard M. Sherman and Robert B. Sherman gdirected by Charles A. Nichols & Iwao Takamoto
  311⊔⊔aPo istoimenski knjigi Elwyna Brooksa Whitea
  488⊔012000⊔ aCharlotte's web 1700⊔1 aWhite bElwyn Brooks f1899-1985 4070
  (Ker naslov literarne predloge in avtor nista razvidna iz polja 200, je oboje pojasnjeno še v polju 311.)
 6. *

  2001⊔aRudar bVideoposnetek epo resnični zgodbi fscenarij in režija Hanna Slak gdirektor fotografije Matthias Pilz gglasba Amélie Legrand gpo knjigi Mehmedalije Alića "Nihče"
  488⊔012000⊔ aNihče 1700⊔1 aAlić bMehmedalija 4070
  (Naslov literarne predloge in avtor sta razvidna iz polja 200, zato opomba v polju 311 ni potrebna.)