COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bavgust2009

311 Opomba k povezovalnemu polju

Polje vsebuje opombo, ki se nanaša na eno od povezovalnih polj 4XX.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
311Opomba k povezovalnemu poljur
aBesedilo opombenr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

311a Besedilo opombe

Opomba k povezovalnemu polju.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje uporabljamo za opombe, ki se nanašajo na podatke v poljih 4XX. Ta polja uporabljamo za prikaz odnosa med opisovano enoto in enoto, ki je z njo povezana. Če opomba, izpisana iz polja 4XX, ne bi ustrezno prikazala tega odnosa, vnesemo opombo v polje 311 (v tem primeru postavimo indikator pri polju 4XX na "0" – Opomba se ne izpiše). Polje 311 je namenjeno predvsem vnosu opombe k povezovalnemu polju 488, tj. pojasnitvi odnosa med opisovano enoto in enoto, navedeno v polju 488. Polje ponovimo za vsako posamezno opombo.

SORODNA POLJA

305OPOMBA K IZDAJI IN BIBLIOGRAFSKI PRETEKLOSTI**
Polje uporabljamo za opombe o bibliografski preteklosti, ki se ne nanašajo na povezovalna polja.
4XXBLOK ZA POVEZOVANJE

PRIMERI

  1. 311⊔⊔a"Produced in conjunction with the "Bloodstock breeders' annual."."
    488⊔0aBloodstock breeders' annual
    (V polju 311 je pojasnjen odnos med opisovano in povezano enoto. V zapisu za enoto z naslovom "The stallion review" je v polju 488 navedena povezana enota z naslovom "Bloodstock breeders' annual". Vrednost indikatorja pri polju 488 je "0" – Opomba se ne izpiše.)