COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjulij2007

306 Opomba k založništvu, distribuciji itd.**

Polje vsebuje opombo k založništvu, distribuciji itd. enote.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
306Opomba k založništvu, distribuciji itd.**r
aBesedilo opombenr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

306a Besedilo opombe

Opomba k založništvu, distribuciji itd.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje vsebuje podatke, ki se nanašajo na izid in distribucijo enote in niso vneseni v polje 210 – Založništvo, distribucija itd.. Polje ponovimo za vsako posamezno opombo.

SORODNA POLJA

210ZALOŽNIŠTVO, DISTRIBUCIJA ITD.
Nekatera katalogizacijska pravila predpisujejo vnos podatkov o distributerju in tiskarju v polje 306 (gl. primer 1).
620ISKANJE PO KRAJU IZIDA
V polje 620 lahko vnesemo ime kraja izida, distribucije itd. v obliki, primerni za iskanje.

PRIMERI

  1. 306⊔⊔aThe imprint is false; printed by Ruddiman on the evidence of the ornaments
  2. 306⊔⊔aImprint in volume 3: Tring : Lion Press
    (Impresum v tretjem zvezku publikacije, ki je izšla v treh zvezkih, se razlikuje od podatka v prvih dveh zvezkih.)
  3. *

    306⊔⊔aFilm posnet v sodelovanju z RTV Slovenija, finančna podpora Filmski sklad Republike Slovenije