COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2006

410 Zbirka

Polje uporabljamo za povezavo opisovane publikacije z zbirko, ki ji ta pripada.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
410Zbirkar
aStvarni/ključni naslovnr
xISSNnr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Izpis opombe
0Opomba se ne izpiše
1Opomba se izpiše

Če je vrednost drugega indikatorja nastavljena na "1" – Opomba se izpiše, bo ta opomba sestavljena iz uvodne fraze "Je podzbirka:", naslova in ISSN-ja, če ta obstaja.

OPIS PODPOLJ

410a Stvarni/ključni naslov

Naslov zbirke.

410x ISSN

ISSN zbirke.

SORODNA POLJA

225ZBIRKA
Polje 225 uporabljamo za beleženje območja zbirke po ISBD, tj. za vnos podatkov o zbirki v enaki obliki, kot so navedeni na publikaciji. Polje 410 uporabljamo za vnos podatkov o zbirki v obliki, primerni za iskanje.
411PODZBIRKA
Polje vsebuje podatke o podzbirki, kadar je opisovana publikacija zbirka.

PRIMERI

 1. *

  2001⊔aKIH iPomlad eposebna izdaja revije KIH ekrižanke, informacije, humor
  410⊔0x0353-3522 (KT=KIH. Križanke, informacije, humor)
  (Zapis za eno od štirih podzbirk (gl. primere 2, 3, 4), ki ima v polju 410 vneseno povezavo na zbirko.)
 2. *

  2001⊔aKIH iPoletje eposebna izdaja revije KIH ekrižanke, informacije, humor
  410⊔0x0353-3522 (KT=KIH. Križanke, informacije, humor)
 3. *

  2001⊔aKIH iJesen eposebna izdaja revije KIH ekrižanke, informacije, humor
  410⊔0x0353-3522 (KT=KIH. Križanke, informacije, humor)
 4. *

  2001⊔aKIH iZima eposebna izdaja revije KIH ekrižanke, informacije, humor
  410⊔0x0353-3522 (KT=KIH. Križanke, informacije, humor)
 5. *

  2001⊔aStatistične informacije h22 iTransport dRapid reports h22 iTransport
  2251⊔aStatistične informacije x1408-192X
  410⊔0x1408-192X (KT=Statistične informacije (Ljubljana))
  (Po ISBD(CR) podatke o zbirki navedemo v območju zbirke. Zato je v polju 410 vrednost indikatorja "0", kar pomeni, da se opomba ne izpiše.)
 6. * COBISS.net

  2001⊔aPrehrambena industrija iIndustrija šećera
  2251⊔aPrehrambena industrija x0353-6564
  410⊔0x0353-6564 (KT=Prehrambena industrija (1990))
 7. * COBISS.net

  2001⊔aPrehrambena industrija iMleko i mlečni proizvodi
  2251⊔aPrehrambena industrija x0353-6564
  410⊔0x0353-6564 (KT=Prehrambena industrija (1990))