COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2006

445 Deloma ga prevzame

Polje uporabljamo za povezavo kontinuiranega vira, ki ga opisujemo, s kontinuiranim virom, ki je opisovani kontinuirani vir deloma prevzel.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
445Deloma ga prevzamer
aStvarni/ključni naslovnr
xISSNnr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Izpis opombe
0Opomba se ne izpiše
1Opomba se izpiše

Če je vrednost drugega indikatorja nastavljena na "1" – Opomba se izpiše, bo ta opomba sestavljena iz uvodne fraze "Deloma ga prevzame:", naslova in ISSN-ja, če ta obstaja.

OPIS PODPOLJ

445a Stvarni/ključni naslov

Naslov kontinuiranega vira.

445x ISSN

ISSN kontinuiranega vira.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Opisovani kontinuirani vir je deloma prevzel kontinuirani vir, podan v polju 445. Takšni primeri so v praksi zelo redki.

SORODNA POLJA

435DELOMA PREVZAME
Polje uporabljamo za vzpostavitev obratne povezave kot polje 445.

PRIMERI

 1. *

  100⊔⊔bb
  2001⊔aǂDie ǂBauverwaltung eBauamt & Gemeindebau
  445⊔1x0007-5884 (KT=Bundesbaublatt)
  (Revija "Bundesbaublatt" je deloma prevzela revijo "Die Bauverwaltung".)
 2. *

  100⊔⊔ba
  2001⊔aIdrijski razgledi
  445⊔1x0350-5723 (KT=Primorska srečanja)