COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2006

444 Prevzame ga

Polje uporabljamo za povezavo kontinuiranega vira, ki ga opisujemo, s kontinuiranim virom, ki je opisovani kontinuirani vir prevzel.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
444Prevzame ganr
aStvarni/ključni naslovnr
xISSNnr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Izpis opombe
0Opomba se ne izpiše
1Opomba se izpiše

Če je vrednost drugega indikatorja nastavljena na "1" – Opomba se izpiše, bo ta opomba sestavljena iz uvodne fraze "Prevzame ga:", naslova in ISSN-ja, če ta obstaja.

OPIS PODPOLJ

444a Stvarni/ključni naslov

Naslov kontinuiranega vira.

444x ISSN

ISSN kontinuiranega vira.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Opisovani kontinuirani vir je prenehal izhajati. Prevzel ga je kontinuirani vir, podan v polju 444.

SORODNA POLJA

434PREVZAME
Polje uporabljamo za vzpostavitev obratne povezave kot polje 444.

PRIMERI

 1. *

  100⊔⊔bb
  2001⊔aProgramer ečasopis za računalniške znalce
  444⊔1x1318-1017 (KT=Monitor (Ljubljana))
  (Revija "Monitor" je prevzela revijo "Programer".)
 2. * COBISS.net

  100⊔⊔bb
  2001⊔aWorld Health Statistics Quarterly
  444⊔1x0042-9686 (KT=Bulletin of the World Health Organization)