COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2006

441 Deloma se nadaljuje kot

Polje uporabljamo za povezavo kontinuiranega vira, ki ga opisujemo, z naslednjim naslovom.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
441Deloma se nadaljuje kotr
aStvarni/ključni naslovnr
xISSNnr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Izpis opombe
0Opomba se ne izpiše
1Opomba se izpiše

Če je vrednost drugega indikatorja nastavljena na "1" – Opomba se izpiše, bo ta opomba sestavljena iz uvodne fraze "Deloma se nadaljuje kot:", naslova in ISSN-ja, če ta obstaja.

OPIS PODPOLJ

441a Stvarni/ključni naslov

Naslov kontinuiranega vira.

441x ISSN

ISSN kontinuiranega vira.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Opisovani kontinuirani vir se deloma nadaljuje kot kontinuirani vir, podan v polju 441. Takšni primeri so v praksi zelo redki.

SORODNA POLJA

431DELOMA JE NADALJEVANJE
Polje uporabljamo za vzpostavitev obratne povezave kot polje 441.

PRIMERI

 1. *

  100⊔⊔bb
  2001⊔aObvestila eglasilo samoupravnih organov, družbenopolitičnih organizacij in drugih organov Železniškega gospodarstva Ljubljana
  441⊔1x1408-3728 (KT=Nova proga)
  (Publikacija "Obvestila" se deloma nadaljuje kot publikacija, navedena v polju 441.)
 2. *

  100⊔⊔ba
  2001⊔aFotobilten e[informativno glasilo] fDruštvo fotografov Slovenije
  441⊔1x1408-3566 (KT=Fotografija (Ljubljana))
 3. * COBISS.net

  100⊔⊔ba
  2001⊔aAslib Proceedings
  441⊔1x0305-0033 (KT=Aslib Information)