COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2006

431 Deloma je nadaljevanje

Polje uporabljamo za povezavo kontinuiranega vira, ki ga opisujemo, s prejšnjim naslovom.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
431Deloma je nadaljevanjer
aStvarni/ključni naslovnr
xISSNnr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Izpis opombe
0Opomba se ne izpiše
1Opomba se izpiše

Če je vrednost drugega indikatorja nastavljena na "1" – Opomba se izpiše, bo ta opomba sestavljena iz uvodne fraze "Deloma je nadaljevanje:", naslova in ISSN-ja, če ta obstaja.

OPIS PODPOLJ

431a Stvarni/ključni naslov

Naslov kontinuiranega vira.

431x ISSN

ISSN kontinuiranega vira.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Opisovani kontinuirani vir je deloma nadaljevanje kontinuiranega vira, podanega v polju 431.

SORODNA POLJA

441DELOMA SE NADALJUJE KOT
Polje uporabljamo za vzpostavitev obratne povezave kot polje 431.
446RAZCEPI SE NA _, _ IN _
Polja 446 uporabimo v zapisu za kontinuirani vir, ki se je razcepil na dva ali več kontinuiranih virov, za povezavo s temi kontinuiranimi viri.

PRIMERI

 1. *

  2001⊔aNova proga eglasilo Slovenskih železnic
  431⊔1x1581-4289 (KT=Obvestila – Železniško gospodarstvo)
  (Publikacija "Nova proga" je deloma nadaljevanje publikacije, navedene v polju 431.)
 2. *

  2001⊔aFotografija erevija slovenskih fotografov fDruštvo fotografskih delavcev Slovenije
  431⊔1x1318-7988 (KT=Fotobilten (Ljubljana))
 3. * COBISS.net

  2001⊔aEkonomika preduzetništva
  431⊔1a0350-3801 (KT=Ekonomika (Beograd))
 4. * COBISS.net

  2001⊔aBibliografija Srbije iMonografske publikacije
  431⊔1x0523-2201 (KT=Bibliografija Jugoslavije. Knjige, brošure i muzikalije)