COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2004

211 Predvideni datum izida

Polje vsebuje predvideni datum izida enote. Uporablja se pri CIP-zapisih (kataložni zapis o publikaciji) in podobnih zapisih, kreiranih pred izidom publikacije na osnovi podatkov, ki jih posreduje založnik.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
211Predvideni datum izidanr
aDatumnr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

211a Datum

Datum vnesemo v obliki LLLLMMDD. LLLL označuje letnico, MM mesec in DD dan. Če dan in mesec izida nista znana, pustimo ta mesta prazna.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Če je v zapisu prisotno polje 211, mora biti v podpolju 001a koda "p" ali "i". Polje je začasno in ga moramo zbrisati, ko zapis dopolnimo (gl. primera 1, 2).

SORODNA POLJA

001aUVODNIK ZAPISA, Status zapisa
Podpolje 001a vsebuje kodo, ki označuje stanje obdelave zapisa.
210dZALOŽNIŠTVO, DISTRIBUCIJA ITD., Leto izida, distribucije itd.
Podpolje 210d vsebuje leto izida.

PRIMERI

 1. 001⊔⊔ap
  210⊔⊔aLondon cFaber d1999
  211⊔⊔a199911⊔⊔
  (CIP-zapis za publikacijo, ki naj bi izšla novembra 1999.)
  001⊔⊔an
  210⊔⊔aLondon cFaber d1999
  (Po izidu publikacije zapis dopolnimo in polje 211 zbrišemo.)
 2. 001⊔⊔ap
  210⊔⊔aNew York cMacmillian d1999
  211⊔⊔a199912⊔⊔
  (CIP-zapis za publikacijo, ki naj bi izšla decembra 1999.)
  001⊔⊔an
  210⊔⊔aNew York cMacmillian d2000
  (Dopolnjen zapis za publikacijo, ki je izšla z zamudo. Polje 211 zbrišemo.)
 3. *

  001⊔⊔ap
  210⊔⊔aLjubljana cKres d2003
  211⊔⊔a200312⊔⊔
  (CIP-zapis za publikacijo, ki naj bi izšla decembra 2003. Po izidu publikacije zapis dopolnimo in polje 211 zbrišemo.)