COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bavgust1991

B Interpunkcijski simboli

SHEMA INTERPUNKCIJSKIH SIMBOLOV POVZETA PO ISBD(M)-u

ObmočjePredpisano ločilo, ki je pred elem. (ali ga obdaja)
Element
PoljePodpolje
1.Območje naslova in navedbe odgovornosti
200
aStvarni naslovnova skupina
a ponovljivoStvarni naslov;
bSplošna oznaka gradiva[]
cStvarni naslov dela naslednjega avtorja.
dVzporedni stvarni naslov=
eDodatek k naslovu:
fPrva navedba odgovornosti/
gNaslednja navedba odgovornosti;
hOznaka podrejenega dela.
iNaslov podrejenega dela,
2.Območje izdaje
205
aNavedba izdajenova skupina
bNavedba ponatisa,
dVzporedna navedba izdaje=
fNavedba odgovornosti za izdajo/
gNaslednja navedba odgovornosti;
4.Območje založništva, distribucije itd.
210
aKraj izida, distribucije itd.nova skupina
a ponovljivoKraj izida, distribucije itd.;
cIme založnika, distributerja itd.:
dLeto izida, distribucije itd.,
eKraj izdelave(
e ponovljivoKraj izdelave;
gIme izdelovalca:
hLeto izdelave,)
5.Območje fizičnega opisa
215
aPosebna oznaka gradiva in obsegnova skupina
cDruge fizične podrobnosti:
dMere;
eSpremno gradivo+
6.Območje knjižne zbirke
Opozorilo:
Navedba zbirke je v okroglih oklepajih. Če sta navedeni dve zbirki ali jih je več, je vsaka v svojih okroglih oklepajih.
225
aNaslov zbirkenova skupina
dVzporedni naslov zbirke=
eDodatek k naslovu:
fNavedba odgovornosti/
f ponovljivoNavedba odgovornosti;
hOznaka podzbirke.
iNaslov podzbirke,
vŠtevilčenje v zbirki;
xISSN zbirke,
7.Območje opomb
8.Območje mednarodne standardne (ali druge) knjižne številke in pogojev nabave
010
aŠtevilka
dPogoji dostopnosti in/ali cena:

Pred vsakim območjem, razen pred prvim, je pika, presledek, pomišljaj, presledek ".⊔–⊔".

SHEMA INTERPUNKCIJSKIH SIMBOLOV POVZETA PO DOKUMENTACIJI

PoljePodpoljeElementPredpisano ločilo, ki je pred elem. (ali ga obdaja)
3XX
Blok za opombe.⊔–⊔
314
aBesedilo opombe⊔;⊔
503
bFormalna podznačnica**.⊔
700
bPreostali del imena⊔,
710
cDodatek k imenu ali kvalifikator()
dZaporedna številka sestanka(
fLeto sestanka⊔;⊔
eKraj sestanka⊔;⊔)

Znak "⊔" ustreza praznemu mestu.