COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2006

1XX BLOK ZA KODIRANE PODATKE

SEZNAM POLJ

100Splošni podatki o obdelavi
101Jezik enote
102Država izida ali izdelave
105Monografsko tekstovno gradivo
106Tekstovno gradivo – fizični opis
110Kontinuirani viri
115Projicirno gradivo, videoposnetki in filmi
116Slikovno gradivo
117Tridimenzionalni izdelki in predmeti
120Kartografsko gradivo – splošni podatki
121Kartografsko gradivo – fizični opis
122Časovno obdobje vsebine enote
123Kartografsko gradivo – merilo in koordinate
124Kartografsko gradivo – posebna oznaka gradiva
125Zvočni posnetki in muzikalije
126Zvočni posnetki – fizični opis
127Trajanje zvočnih posnetkov in skladb v muzikalijah
128Glasbene izvedbe in partiture
130Mikrooblike – fizični opis
135Elektronski viri
140Antikvarno gradivo – splošno
141Antikvarno gradivo – značilnosti izvoda

V formatu UNIMARC nekatera polja iz bloka 1XX niso razdeljena na več podpolj, temveč se kode vnašajo na vnaprej določena mesta v podpolju a. V formatu COMARC so taka polja razdeljena na več podpolj.