COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2014

127 Trajanje zvočnih posnetkov in skladb v muzikalijah

Polje vsebuje eno ali več šestmestnih številčnih oznak, ki opisujejo trajanje zvočnih posnetkov ali predvideno trajanje skladb, navedeno na partituri.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
127Trajanje zvočnih posnetkov in skladb v muzikalijahnr
aTrajanjer

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

127a Trajanje

Podpolje vsebuje šestmestno številčno oznako, ki predstavlja trajanje zvočnega posnetka, dela zvočnega posnetka ali predvideno trajanje skladbe v muzikalijah. Čas je razdeljen na tri dele po dva znaka za ure, minute in sekunde.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Trajanje zvočnih posnetkov in skladb v tiskanih ali rokopisnih muzikalijah navedemo v kodirani obliki v polju 127. Trajanje pa lahko navedemo tudi v obliki besedila v polju 300 – Splošna opomba (gl. primer 3) ali v polju 327 – Opomba o vsebini (gl. primer 4).

PRIMERI

 1. 127⊔⊔a003100 a001839
  (Trajanje zvočnega posnetka z dvema skladbama; ena traja 31 minut, druga pa 18 minut in 39 sekund.)
 2. 127⊔⊔a024600
  (Dolžina zvočnega posnetka je dve uri in 46 minut.)
 3. 127⊔⊔a001356 a002005
  300⊔⊔aDurations: 13:56; ca. 20:05
  (Tiskana partitura z dvema skladbama; prva traja 13 minut in 56 sekund, druga pa 20 minut in 5 sekund. Trajanje je navedeno tudi v opombi v polju 300.)
 4. 127⊔⊔a001635 a000957 a001049
  327⊔⊔aQuatrain II (16:35) aWater ways (9:57) aWaves (10:49)
  (Zvočni posnetek s tremi glasbenimi deli. Trajanje je navedeno tudi v opombi o vsebini.)
 5. *

  127⊔⊔a001530
  (Partitura za skladbo, dolgo 15 minut in 30 sekund.)
 6. *

  127⊔⊔a011556
  215⊔⊔a1 CD (75 min, 56 sek)
  (Oratorij na zgoščenki, ki traja eno uro, 15 minut in 56 sekund.)
 7. *

  127⊔⊔a012513 a005846
  215⊔⊔a2 CD-ja (85 min, 13 sek; 58 min, 46 sek)
  (Zvočni posnetek je na dveh zgoščenkah, zato podpolje 127a ponovimo.)