COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Boktober2022

102 Država izida ali izdelave

Polje vsebuje kodo za eno ali več držav izida ali izdelave enote.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
102Država izida ali izdelavenr
aDržavar
bRegijar

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

102a Država

Trimestna koda države, v kateri je enota izšla ali v kateri je bila izdelana. Kode vnašamo po standardu ISO 3166. Upoštevamo sedanje stanje držav (kode sedanjih držav), ne glede na to, kdaj je enota izšla. Podpolje ponovimo, če je enota izšla v več državah.

V šifrant držav je vključena tudi koda "int" – mednarodna organizacija. Koda se pojavlja pri prenosu zapisov iz baze podatkov ISSN. Vsebujejo jo zapisi za serijske publikacije, ki so jih izdale mednarodne organizacije.

102b Regija

Dvomestna koda regije, v kateri je enota izšla. Če je enota izšla v več regijah, podpolje ponovimo. Uporabljamo naslednje kode:

brBrčko Distrikt
crČrna gora**
csCentralna Srbija
fbFederacija BiH
koKosovo**
rsRepublika Srpska
srSrbija**
vjVojvodina

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Vsako podpolje b mora vedno neposredno slediti tistemu podpolju a, na katero se nanaša. Priporočljivo je vnesti kodo za vsak kraj izida ali izdelave, naveden v polju 210.

Pri starejših monografskih publikacijah sta tiskar in kraj tiskanja enakovredna založniku ali distributerju, zato vnesemo v to polje kodo države oz. regije tiskarja, založnika ali distributerja. Kode vnašamo glede na trenutno stanje državnih meja.

V podpolje 102a vnesemo kodo "xxx" – država ni znana (gl. primer 6), kadar države ni mogoče določiti.

SORODNA POLJA

210ZALOŽNIŠTVO, DISTRIBUCIJA ITD.
Polje vsebuje kraj izida ali izdelave v tekstovni obliki.
620ISKANJE PO KRAJU IZIDA
Polje vsebuje kraj izida ali izdelave v strukturirani tekstovni obliki.

PRIMERI

 1. 102⊔⊔ahun
  (Publikacija je izšla na Madžarskem.)
 2. 102⊔⊔aita
  (Publikacija je izšla v Benetkah leta 1485.)
 3. *

  102⊔⊔asrb bvj
  (Publikacija je izšla v Vojvodini.)
 4. * COBISS.net

  102⊔⊔abih bfb
  (Publikacija je izšla v Federaciji BiH.)
 5. *

  102⊔⊔asvn
  210⊔⊔a[Slovenija] cCreativ d2000-
  (Publikacija je izšla v Sloveniji. Ker kraj izida ni znan, navedemo v podpolju 210a širše geografsko območje.)
 6. *

  102⊔⊔axxx
  210⊔⊔a[S. l.] cWulfenia Journal d[2012]-
  (Kraj in država izida publikacije nista znana.)