COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2019

101 Jezik enote

Polje vsebuje kodo jezika enote, njenih delov in naslova kot tudi jezika izvirnika, če je opisovana enota prevod.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
101Jezik enotenr
aJezik besedilar
bJezik posrednega besedilar
cJezik izvirnikar
dJezik povzetkar
eJezik vsebinskega kazalar
fJezik naslovne stranir
gJezik stvarnega naslovanr
hJezik libreta itd.r
iJezik spremnega gradivar
jJezik podnapisovr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Indikator prevoda
0Enota v izvirnem jeziku

(gl. primere 3, 5, 7, 12, 13, 14)

1Enota je prevod

(gl. primere 1, 2, 4, 6, 15)

2Enota vsebuje prevode

(gl. primere 8, 9, 10, 11)

2Ni definiran

Vrednost "2" se ne uporablja, če so edini prevodi v publikaciji povzetki ali izvlečki iz člankov v tej publikaciji.

OPIS PODPOLJ

101a Jezik besedila

Jezik besedila, zvočnega posnetka itd. Če je besedilo v več jezikih, podpolje ponovimo (gl. primere 5, 7, 13, 14).

101b Jezik posrednega besedila

Jezik posrednega prevoda, kadar enota ni prevod izvirnika (gl. primere 2, 4, 6, 15). Podpolje ponovimo, če je besedilo prevedeno iz več posrednih jezikov (gl. primer 6) ali preko več posrednih jezikov (npr. grščina – latinščina – francoščina – angleščina).

101c Jezik izvirnika

Jezik izvirnika, kadar je opisovana enota prevod (gl. primere 1, 2, 4, 6, 8, 15). Podpolje ponovimo, če je izvirno besedilo napisano v več jezikih.

101d Jezik povzetka

Jezik povzetkov, izvlečkov iz enote ali iz posameznih del, člankov, ki jih enota vsebuje. Ponovljivo, če enota vsebuje povzetke v več jezikih (gl. primer 7).

101e Jezik vsebinskega kazala

Jezik vsebinskega kazala, če se razlikuje od jezika besedila (gl. primer 3). Ponovljivo za vsak jezik kazala.

101f Jezik naslovne strani

Jezik naslovne strani, če se razlikuje od jezika besedila (gl. primera 3, 8). Ponovljivo za vsak jezik naslovne strani.

101g Jezik stvarnega naslova

Jezik stvarnega naslova, če se razlikuje od jezika besedila, tj. od jezika, vnesenega v prvo ali edino podpolje a (gl. primer 1). Podpolje ni ponovljivo, ker je stvarni naslov praviloma v enem jeziku. Če je stvarni naslov ponovljen v drugem jeziku, je to vzporedni naslov, jezik vzporednega naslova pa vnašamo v podpolje 200z.

101h Jezik libreta itd.

Jezik besedila, če opisovana enota vsebuje natisnjeno govorjeno ali peto besedilo, in to kot spremno gradivo ali kot del enote. Podpolje se ne nanaša samo na libreta (gl. primer 9).

101i Jezik spremnega gradiva

Jezik spremnega gradiva, kot so predgovori, komentarji, navodila itd. (gl. primer 10).

101j Jezik podnapisov

Jezik podnapisov pri filmih, kadar se razlikuje od jezika tonskega zapisa (gl. primera 11, 12).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

V podpolja vnašamo trimestne kode jezikov po standardu ISO 639-2. Kadar podpolje ponovimo, mora vrstni red vnesenih kod odražati obseg in pomembnost jezikov enote. Če to ni možno, vnesemo kode po abecedi. Če bi morali katerokoli podpolje velikokrat ponoviti, lahko uporabimo kodo "mul" – večjezični (gl. primer 8). Če jezika ne moremo določiti, uporabimo kodo "und" – neopredeljen (gl. primer 16). Kodo "zxx" – brez jezikovne vsebine uporabimo, kadar enota ne vsebuje govorjene ali zapisane besede, npr. pri glasbenih tiskih, slikovnem gradivu itd. (gl. primer 17).

SORODNA POLJA

100hSPLOŠNI PODATKI O OBDELAVI, Jezik katalogizacije
Podpolje vsebuje kodo jezika, ki ga katalogizator uporablja za tiste dele zapisa, ki niso odvisni od jezika enote (npr. opombe).
200NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI
Jezik vzporednega naslova, ki se pojavlja v tem polju, vnesemo v podpolje 200z.
510 -541SORODNI NASLOVI
Nekatera polja bloka 5XX imajo podpolje z, kamor vnesemo kodo jezika sorodnega naslova, kadar se razlikuje od glavnega jezika enote.

PRIMERI

 1. 1011⊔afre ceng geng
  (Knjiga z naslovom "Guidebook to Henry VIII's Palace of Hampton Court" je francoski prevod angleškega izvirnika. Stvarni naslov je v angleščini, ob njem pa je vzporedni naslov v francoščini; besedilo je v francoščini.)
 2. 1011⊔afre beng crus
  (Znanstveno razpravo v ruščini je mednarodna agencija prevedla v angleščino. To vmesno besedilo je francoski raziskovalni institut prevedel v francoščino.)
 3. 1010⊔ajpn eeng feng
  (Japonska uradna publikacija ima vsebinsko kazalo in dodatno naslovno stran v angleščini; ostalo besedilo je v japonščini.)
 4. 1011⊔aeng bger crus
  (Popotni dnevnik z naslovom "Journey to Khiva through the Turkoman country" avtorja Nikolaya Murav'yova. Ruski izvirnik je preveden v nemščino in iz nemščine v angleščino.)
 5. 1010⊔aeng awel
  (Uradna publikacija Gwent County Councila vsebuje vzporedno valižansko in angleško besedilo.)
 6. 1011⊔aeng bger bfre cakk
  (Besedilo v akadskem jeziku je bilo prevedeno delno v nemščino in delno v francoščino. Angleški prevod temelji na nemškem in francoskem prevodu.)
 7. 1010⊔aeng afre ager deng dfre dger
  ("IFLA Journal" vsebuje izvlečke iz vseh prispevkov v angleščini, francoščini in nemščini. Večina prispevkov je v angleščini, ki ji enakovredno sledita francoščina in nemščina.)
 8. 1012⊔amul ceng ffre
  (Knjiga je namenjena francoskim bralcem, ima naslovno stran v francoščini in vsebuje prevode dejanj Shakespearovih dram iz angleščine v 25 jezikov.)
 9. 1012⊔afre hfre hger
  (Zvočni posnetek s petjem v francoščini in s spremnim besedilom v francoščini in nemščini.)
 10. 1012⊔azxx ieng
  (Sam zvočni posnetek nima besedila, natisnjene opombe pa so v angleščini.)
 11. 1012⊔aswe jfre
  (Bergmanov film "Tystnaden" s francoskimi podnapisi.)
 12. 1010⊔azxx jeng
  (Chaplinov film "Modern Times" z angleškimi podnapisi.)
 13. *

  1010⊔aeng afre
  2001⊔aAnnotated bibliography of national sources of adult education statistics dBibliographie annotée des sources nationales de statistiques sur l'éducation des adultes
  (Publikacija je pisana vzporedno v angleškem in francoskem jeziku.)
 14. * COBISS.net

  1010⊔ascr aeng ager
  2001⊔aRadovi
  (Serijska publikacija z besedilom v treh jezikih.)
 15. *

  1011⊔aslv bger cchi
  2000⊔aKo je Kitajska še upala
  3001⊔aPrevod dela: Pekingmenschen
  (Knjiga je prevedena v slovenščino na osnovi nemškega prevoda.)
 16. *

  1011⊔aeng cund
  2001⊔aFear f[edited by Monica Narula, Shuddhabrata Sengupta, Jeebesh Bagchi gtranslations Shveta Sarda]
  (Jezika izvirnega besedila ne poznamo oz. ne moremo preveriti, zato vpišemo v podpolje 101c kodo "und" – neopredeljen.)
 17. *

  1010⊔azxx fslv
  2000⊔aJubilejnih 25 let Gasilske godbe na pihala Lovrenc na Pohorju bZvočni posnetek f[dirigent Andrej Branko]
  (Vir vsebuje instrumentalno glasbo. Ker ni besedila, vpišemo v podpolje 101a kodo "zxx" – brez jezikovne vsebine. Izpolnimo tudi podpolje 101f, kamor vnesemo kodo jezika naslovne strani.)