COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bseptember2003

116 Slikovno gradivo

Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na neprojicirno slikovno gradivo po ISBD (NBM) (npr. grafični odtisi, fotografije) in jih uporabljamo pri katalogiziranju v knjižnicah in muzejih. Polje ponovimo, če zapis zajema več vrst slikovnega gradiva.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
116Slikovno gradivor
aPosebna oznaka gradivanr
bPrimarna podlaganr
cSekundarna podlaganr
dBarvanr
eTehnika (risbe, slike)r
fTehnika (grafični odtisi)r
gOznaka namenanr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

116a Posebna oznaka gradiva

Koda označuje vrsto slikovnega gradiva, ki ji enota pripada.

akolaž

Izvirno likovno delo, ki nastane z lepljenjem koščkov papirja, krpic, lesa itd. na podlago.

brisba

Izvirno likovno delo (ne grafični odtis ali slika), izdelano s svinčnikom, peresom, kredo ali drugim risalnim priborom.

cslika

Izvirna likovna upodobitev, izdelana z nanosom barve na podlago (gl. primer 1).

dfotomehanska reprodukcija

Vsaka podoba, ki je posnetek druge podobe in je narejena s fotografskim postopkom. Fotografski posnetek izvirne slike ali fotokopija grafičnega odtisa torej velja za fotomehansko reprodukcijo. Sem sodijo tudi umetniške reprodukcije, razglednice, plakati in študijski odtisi (gl. primer 2).

efotonegativ

Del filma, steklena plošča ali papir z "negativno" sliko, tj. nasprotno od "pozitivne" – fotoodtisa, diapozitiva ali prosojnčce. Uporablja se za izdelavo pozitivnega odtisa. Vključeni niso negativni fotoodtisi, fotoodtisi, ki so kombinacija negativov in pozitivov, fotografije ali nadeksponirani odtisi, ki vsi sodijo med tehnike za izdelavo fotoodtisov.

ffotoodtis

Pozitivna slika, izdelana na osnovi delovanja svetlobe ali drugega sevanja na snov, občutljivo za svetlobo (gl. primer 3). Izraz "fotoodtis" je tu uporabljen kot natančnejši izraz od "fotografije", ki tehnično lahko pomeni odtis ali negativ. Sem uvrščamo tudi rentgenske in neprosojne stereoskopske slike.

hpodoba

Dvodimenzionalni vizualni prikaz, viden s prostim očesom in običajno na neprosojni podlagi. Kodo uporabimo, kadar ne moremo ali ne želimo navesti natančnejše oznake.

igrafični odtis

Vzorec ali podoba, prenesena z vrezane kovinske ali lesene plošče, litografskega kamna itd. Na splošno obstajajo štiri vrste tiska: ploski, visoki (reliefni), globoki in matrični.

ktehnična risba

Prerez, detajl, diagram, naris, perspektiva, načrt, delovni načrt itd., izdelan za uporabo v gradbeništvu, strojništvu itd.

zdruga vrsta neprojicirnega slikovnega gradiva

Druge vrste gradiva, ki niso vključene zgoraj. Sem sodijo dela, izdelana s kombinacijo prostoročne in tiskarske tehnike, če nobena ne prevladuje. V takih primerih se moramo včasih odločiti, ali avtor šteje delo za fotoodtis (čeprav gre za poslikavo čez fotografijo). Ročno poslikavo štejemo k tehnikam, ki se uporabljajo pri tiskarskem postopku (ta vidik pokriva podpolje 116d). V to skupino uvrščamo tudi računalniško izdelane grafike in različne matrice za razmnoževanje (tudi šapirografske matrice in matrice za prosojnice).

116b Primarna podlaga

Koda označuje vrsto materiala, iz katerega je narejena primarna podlaga neprojicirnega slikovnega gradiva (tj. podlaga ali osnova, na kateri je podoba odtisnjena ali izdelana).

aplatno
bbristolski papir
ckarton/lepenka

Gl. primer 1.

dsteklo
esintetika (plastika, vinil itd.)
fkože (usnje, pergament, velen itd.)
gblago (vključno z umetnimi vlakni)
hkovina
ipapir

Gl. primera 2, 3.

jmavec
klesonit/iverka
lporcelan
mkamen
nles
uni znano
vmešano
zdrugo
116c Sekundarna podlaga

Koda označuje vrsto materiala, na katerega je pritrjena primarna podlaga (gl. primer 3).

Kodo vnesemo samo, kadar ima sekundarna podlaga (okvir, karton pod sliko, podstavek itd.) zgodovinski, informativni, estetski ali arhivski pomen. Uporabljamo enake kode kot za primarno podlago (podpolje 116b), dodatna koda pa je:

yni sekundarne podlage
116d Barva

Koda označuje barvo neprojicirnega slikovnega gradiva.

aenobarvno

Enota je odtisnjena ali izdelana v eni barvi. Koda se uporablja za enobarvna umetniška dela. Ne uporablja se za fotografsko gradivo.

bčrno-belo

Enota je odtisnjena ali izdelana v črni in beli barvi (gl. primer 3).

cvečbarvno

Enota je odtisnjena ali izdelana v več barvah (gl. primera 1, 2).

dročno barvano

Enota, izdelana s tiskarskim ali fotografskim postopkom, je ročno pobarvana.

uni znano
vmešano
zdrugo

Enota ima barvne karakteristike drugačne od zgoraj navedenih, npr. osenčeno, niansirano (npr. sepija).

116e Tehnika (risbe, slike)

Koda označuje tehniko, v kateri je narejena risba ali slika.

aasvinčnik
abgrafitni svinčnik
acbarvni svinčnik
adtuš
aelaviran (razredčen) tuš
afoglje
agkreda
ahčrna kreda
airdeča kreda
ajakvarel

Gl. primer 1.

aktempera
algvaš
ampastel
anolje
baflomaster
bbbarva za les, steklo
bcvoščena kreda (voščenka)
bdsepija
be(pisalno) črnilo
bfkazeinske (beljakovinske) barve
bgzlatenje
bhenkavstika (slikanje z voskom)
biakril
bjkolaž (lepljenka)
bksrebrni svinčnik (silver point)
blair brush (razprševanje)
uuni znano
vvmešano
zzdrugo
116f Tehnika (grafični odtisi)

Koda označuje grafično tehniko, v kateri je izdelan grafični odtis.

balesorez
bblesorez 'chiaroscuro'
bcbela obreza (beli rez)
bdkameja (camaiu)
befotogravura
bfbarvna litografija
bglinorez
bhjedkanica
bilitografija (kamnotisk)
bjfotolitografija
bkcinkografija
blalgrafija
bmakvatinta
bnrezervaš (sladkorna akvatinta)
cavernimu

Vrsta jedkanice, "mehki lak".

cbgraviranje
ccgraviranje z voščenkami
cdgraviranje z dletom
cesuha igla
cfmezzotinta
cgmonotipija
chsitotisk
cijeklorez
cjračunalniška grafika
ckfotokopiranje
uuni znano
vvmešano
zzdrugo
116g Oznaka namena

Koda se uporablja za opis funkcionalne oblike enote.

aaarhitekturna risba

Skica, upodobitev prostorov, zgradb, napeljav, pohištva, opreme, dekoracij itd., ki jo izdela arhitekt.

abplatnice, ovitek

Ovoj kot del vezave ali ščitni ovitek enote, npr. trde ali mehke platnice, ovitki za gramofonske plošče itd. Lahko je pritrjen na enoto ali ne.

acnalepka

Sporočilo ali podoba na listku, ki ga lahko prilepimo ali kako drugače pritrdimo na površino. Sem uvrščamo tudi ekslibrise (nalepke z znakom lastnika knjige), ki so navadno nalepljeni na notranji strani platnic.

adplakat

Ilustrirano obvestilo na enem ali več listih, ki je namenjeno lepljenju na javnih mestih in opozarja na dogodke, dejavnosti, izdelke ali storitve (gl. primer 2). Sem uvrščamo tudi zgolj okrasne plakate (posterje), izdelane po letu 1960.

aerazglednica

Kartonček s sliko na eni strani, na katerega lahko napišemo ali natisnemo sporočilo in ga pošljemo brez ovojnice.

afvoščilnica

Vizitka ali razglednica, ki jo izročimo ali pošljemo ob posebni priložnosti; običajno vsebuje sporočilo z dobrimi željami.

agtabela (diagram)

Neprosojen list, ki prikazuje podatke v grafični ali tabelarni obliki, npr. stenski diagram.

ahigralne karte

Kompleti kart z oznakami ali figurami, ki se uporabljajo pri družabnih igrah ali napovedovanju usode. Oznake so lahko standardne ali pa posebej oblikovane.

aiučni list

Karton ali drug neprosojen material, potiskan z besedami, številkami ali slikami, namenjen hitremu prikazovanju.

ajefemerno slikovno gradivo

Gradivo, navadno tiskano in na papirju, ki je namenjeno trenutni rabi in ga potem pogosto zavržemo. Sem sodi tudi kratkotrajno gradivo, ki naj bi bilo shranjeno vsaj za nekaj časa.

uuni znano
vvmešano
zzdrugo

PRIMERI

 1. *

  116⊔⊔ac bc dc eaj gzz
  (Akvarel, naslikan na karton.)
 2. *

  116⊔⊔ad bi dc gad
  (Barvni plakat za svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.)
 3. *

  116⊔⊔af bi ci db
  (Črno-bela portretna fotografija.)