COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2019

115 Projicirno gradivo, videoposnetki in filmi

Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na projicirno gradivo, videoposnetke in filme.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
115Projicirno gradivo, videoposnetki in filmir
aVrsta gradivanr
bDolžinanr
cBarvanr
dZvoknr
eNosilec zvokanr
fŠirina ali dimenzijenr
gFizična oblika – projicirno gradivo, filmnr
hTehnika – videoposnetek, filmnr
iFormat prikazovanja – filmnr
jSpremno gradivor
kFizična oblika – videoposneteknr
lFormat prikazovanja – videoposneteknr
mEmulzijska podlaga – projicirno gradivonr
nSekundarna podlaga – projicirno gradivonr
oStandard predvajanja – videoposneteknr
pGeneracijanr
rProdukcijski elementinr
sBarvanr
tFilmska emulzija – polarnostnr
uFilmska podlaganr
vVrsta zvokanr
zVrsta filmske podlage ali odtisanr
1Stopnja okvarenr
2Popolnostnr
3Datum pregleda filmanr

Podpolja od a do o so namenjena vnosu splošnih podatkov, podpolja od p do 3 pa vnosu podatkov za arhivsko filmsko gradivo.

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

115a Vrsta gradiva

Koda označuje vrsto gradiva.

afilm
bprojicirno gradivo

Diafilmi, diapozitivi, prosojnice.

cvideoposnetek
115b Dolžina

Trije številčni znaki označujejo dolžino gradiva. Dolžino filmov in videoposnetkov izrazimo v minutah, dolžino diafilmov s številom sličic, dolžino diapozitivov in prosojnic pa s številom le teh (gl. primera 1, 2). Če so za opis vsebine potrebni več kot trije znaki, vpišemo tri ničle (000), dolžino pa vnesemo v podpolje 215a. Če so za opis dolžine potrebni manj kot trije znaki, vpišemo na začetku eno ali dve ničli.

115c Barva

Koda označuje barvne značilnosti.

ačrno-belo
bbarvno
ckombinacija črno-belega in barvnega
uni znano
zdrugo (sepija, senčeno ...)
115d Zvok

Koda označuje, ali je zvok na istem nosilcu ali posebej.

azvok na filmu, videoposnetku
bzvočni zapis posebej
uni znano
yni zvoka
115e Nosilec zvoka

Koda označuje medij, ki je nosilec zvoka, če je ta prisoten.

aoptični zvočni zapis na filmu
bmagnetni zvočni zapis na filmu
cmagnetofonski trak v kaseti (brezkončni trak)
dplošča
emagnetofonski trak na kolutu
fmagnetofonski trak v kaseti
goptični in magnetni zvočni zapis na filmu
hvideotrak
ivideoplošča
uni znano
zdrugo
115f Širina ali dimenzije

Koda označuje širino filmov, diafilmov in videotrakov ali dimenzije diapozitivov in prosojnic.

FILMI IN DIAFILMI
a8 mm
bsuper 8 mm
c9,5 mm
d16 mm
e28 mm
f35 mm
g70 mm
VIDEOTRAKOVI
a8 mm
m2 cm (3/4 in)
n1/2 cm (1/4 in)
o1 1/3 cm (1/2 in)
p2 1/2 cm (1 in)
q5 cm (2 in)
DIAPOZITIVI
k5 1/2 x 5 1/2 cm (2 1/4 x 2 1/4 in)
l5 x 5 cm (2 x 2 in)
PROSOJNICE
r20 x 25 cm (8 x 10 in)
s10 x 12 1/2 cm (4 x 5 in)
t12 1/2 cm x 17 1/2 cm (5 x 7 in)
u17 1/2 x 17 1/2 cm (7 x 7 in)
v20 x 20 cm (8 x 8 in)
w22 1/2 x 22 1/2 cm (9 x 9 in)
x25 x 25 cm (10 x 10 in)

Če nobena od zgoraj navedenih kod ni ustrezna, vnesemo kodo "z" – drugo.

115g Fizična oblika – projicirno gradivo, film

Koda označuje fizično obliko filma ali projicirnega gradiva.

afilmski zvitek (kolut)
bfilmska kaseta (brezkončni trak)
cfilmska kaseta
ddruga oblika filma
gdiafilm v kaseti (brezkončni trak)
hodrezek filma (sličica)
idruga oblika diafilma
jdiafilm v zvitku
kdiapozitiv, komplet diapozitivov, stereograf
lprosojnica
uni znano
zdrugo
115h Tehnika – videoposnetek, film

Koda označuje tehniko, uporabljeno pri filmu ali videoposnetku.

aanimacija
bposnetek v živo
canimacija in posnetek v živo
uni znano
zdrugo
115i Format prikazovanja – film

Koda označuje, ali ima film standarden ali poseben format prikazovanja.

astandardni zvočni film
bnepopačeno (široko platno)
ctridimenzionalno
dpopačeno (široko platno)
estandardni nemi film
fdrug format za široko platno
uni znano
zdrugo
115j Spremno gradivo

Koda označuje vrsto spremnega gradiva.

areklamne filmske fotografije
bscenarij
cplakati
dprogrami in informativne brošure
efotografije iz filma ob spremnem plakatu
fnavodila
gpartitura ali drugo notno gradivo
hscenske ali kostumske skice
zdrugo
115k Fizična oblika – videoposnetek

Koda označuje fizično obliko videoposnetka.

avideokaseta (brezkončni trak)
bvideoplošča
cvideokaseta
dvideotrak v zvitku (kolut)
eelektronski videoposnetek (EVR)
zdrugo

Opomba: "elektronski videoposnetek (EVR)" je zastarela oblika videoposnetka na 16-milimetrskem filmu.

115l Format prikazovanja – videoposnetek

Koda označuje format prikazovanja videoposnetka.

aBeta (videokaseta)

Format za domačo rabo, ki ga je leta 1975 uvedel Sony Corporation.

bVHS (videokaseta)

Format za domačo rabo, ki ga je razvil JVC (Japan Victor Corporation) in je prišel na trg leta 1977.

cU-matic (videokaseta)

Videoformat blagovne znamke Sony; ime se nanaša na vodenje traku v obliki črke U. Znan tudi kot "standard U."

dEIAJ (kolut)

Standardni polcolski format videotraku za spiralno snemanje s koluta na kolut. Ime je dobil po japonskem odboru za standardizacijo (Electronics Industries Association of Japan), ki je postavil standard za polcolske videorekorderje, v izdelavi od leta 1969.

eTip C (kolut)

Videoformat, ki uporablja eno snemalno glavo s hitrostjo 9,61 palcev na sekundo. Ta sistem uporabljajo za javno predvajanje v večini držav. Opremo in tehnologijo zanj izdelujejo Sony, RCA in drugi.

fQuadruplex (kolut)

Sistem s štirimi snemalnimi glavami, ki ga je razvil Ampex v petdesetih letih.

glaserska optična videoplošča

Okrogla in gladka plastična plošča z zrcalno površino, običajno premera 30 cm, s posnetki na obeh straneh. Ploščo bere šibek laserski žarek. Ta sistem so začeli uporabljati leta 1978 in se uporablja doma in v industriji.

hCED (Capacitance Electronic Disc) videoplošča

Plastična plošča z brazdami, običajno premera 30 cm, pri kateri so posnetki zapisani v vdolbinah na dnu brazd, prebere pa jih elektronsko pero. RCA je z izdelavo opreme prenehal leta 1984.

iV2000 (videokaseta)

Format za domačo rabo, ki ga je začel razvijati Philips leta 1980. Kaseta je obojestranska.

jVideo8 (videokaseta)

Format za domačo rabo.

kvideo DVD

Nosilec digitalnega video zapisa.

lBlu-ray

Format za shranjevanje večje količine podatkov in visoko ločljivih videov. Plošča je dobila ime po modrovijoličnem žarku laserja za zapisovanje in branje te plošče. Zaradi krajše valovne dolžine žarka ima 10-kratno kapaciteto DVD-medija. Fizična velikost medija je enaka CD- ali DVD-mediju. Zahteva poseben predvajalnik.

uni znano
zdrugo
115m Emulzijska podlaga – projicirno gradivo

Koda označuje vrsto emulzijske podlage.

avarnostni film
bpodlaga, ki ni varnostni film
csintetika (plastika, vinil itd.)
uni znano
vmešano (več vrst podlage)
zdrugo
115n Sekundarna podlaga – projicirno gradivo

Koda označuje material sekundarne podlage.

akarton
bsteklo
csintetika (plastika, vinil itd.)
dkovina
ekovina in steklo
fsintetika in steklo
uni znano
yni sekundarne podlage
zdrugo
115o Standard predvajanja – videoposnetek

Koda označuje število vrstic (in po potrebi ime sistema).

a405
b525 (npr. NTSC)
c625 PAL
d625 SECAM
g1125
115p Generacija

Koda označuje generacijo filma.

aoriginal
bmatrica
cduplikat
dkopija za distribucijo
uni znano
zdrugo
115r Produkcijski elementi

Koda označuje produkcijske elemente filma. Če je prisotnih več elementov, vnesemo kodo za najpomembnejšega.

adelovna kopija
bodrezki
cneuporabljeni posnetki
ddnevni posnetki
emešani trakovi
gtrakovi s podnaslovi/zvitki vmesnih napisov
hprodukcijski zvitki
uni znano
zdrugo
115s Barva

Koda označuje barvno kategorijo.

atroplastno barvilo
bdve barvi, en trak
cnedoločeno, dve barvi
dnedoločeno, tri barve
ebarva na treh trakovih
fbarva na dveh trakovih
grdeči trak
hmodri ali zeleni trak
ivijoličasti trak
jškrlatni trak
krumeni trak
lS E N 2
mS E N 3
nsepija
odrug barvni ton
psenčeno
qsenčeno in niansirano
rmatrična barva
sročno barvano
uni znano
zdrugo
115t Filmska emulzija – polarnost

Koda označuje polarnost filmske emulzije.

apozitiv
bnegativ
uni znano
zdrugo
115u Filmska podlaga

Koda označuje vrsto filmske podlage.

avarnostna (triacetat)
bnitratna
cvarnostna (diacetat)
dpoliestrska (npr. ester)
uni znano
vmešano (nitratna in varnostna)
zdrugo
115v Vrsta zvoka

Koda označuje število kanalov za reprodukcijo zvoka.

amonofonija
bstereofonija
cveč kanalov, kvadrofonija
uni znano
vmešano
zdrugo
115z Vrsta filmske podlage ali odtisa

Koda označuje vrsto filmske podlage pri barvnem filmu.

apodlaga, ki prenaša barve z vpijanjem
btroplastna podlaga
ctroplastna podlaga (obledela)
dpodvojena podlaga
uni znano
zdrugo
1151 Stopnja okvare

Koda označuje stopnjo okvare filmske podlage. Če ustreza več kod, uporabimo tisto za najresnejšo okvaro.

bnitratna - sumljiv vonj
cnitratna - jedek vonj
dnitratna - rjavkasta, razbarvana, obledela, zaprašena
enitratna - lepljiva
fnitratna - penasta, mehurjasta
gnitratna - strjena
hnitratna - zaprašena
kni nitratna - opazna okvara (npr. diacetatni vonj)
lni nitratna - višja stopnja okvare
mni nitratna - razpada
yni okvare
1152 Popolnost

Koda označuje, ali je film popoln ali ne.

anepopoln
bpopoln
uni znano
1153 Datum pregleda filma

Šestmestna koda označuje datum zadnjega pregleda filma. Datum sestavljata leto (štirje znaki) in mesec (dva znaka) (gl. primera 3, 4). Če mesec ni znan, vpišemo "00".

PRIMERI

 1. 115⊔⊔aa b019
  (19 minut dolg film.)
 2. 115⊔⊔ab b044
  (Diafilm s 44 sličicami.)
 3. 115⊔⊔aa 3198109
  (Film je bil nazadnje pregledan septembra 1981.)
 4. 115⊔⊔aa 3198300
  (Film je bil nazadnje pregledan leta 1983, mesec ni znan.)
 5. *

  115⊔⊔ac b040 cb da hb kb lk
  (Barvni video DVD, posnet v živo.)
 6. *

  115⊔⊔ac cb da kc lb
  (Barvna videokaseta VHS z zvokom.)
 7. *

  115⊔⊔aa cb dy fb gc
  (Barvni film v filmski kaseti, brez zvoka, širine super 8 mm.)