COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bseptember2003

106 Tekstovno gradivo – fizični opis

Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na fizično obliko tekstovnega gradiva.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
106Tekstovno gradivo – fizični opisnr
aOznaka za fizično oblikonr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

106a Oznaka za fizično obliko
dpovečani tisk
eformat časnika
fBraillova ali Moonova pisava
gmikrotisk
hrokopis
ivečvrstno gradivo

Npr. enota v običajnem tisku z dodatkom v obliki mikrofiša.

jminitisk
robičajni tisk
zdruga oblika tekstovnega gradiva

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Kadar je tekstovno gradivo v običajnem tisku, lahko vnesemo kodo "r" ali pa polja sploh ne izpolnjujemo.

SORODNA POLJA

001bUVODNIK ZAPISA, Vrsta zapisa
1XXBLOK ZA KODIRANE PODATKE (za druge vrste gradiva)
200bNASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Splošna oznaka gradiva
500bENOTNI NASLOV, Splošna oznaka gradiva

PRIMERI

  1. 106⊔⊔ae
    (Enota je časnik.)