COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Aapril2020

7XX BLOK NORMATIVNIH TOČK DOSTOPA V DRUGIH JEZIKIH IN/ALI PISAVAH

SEZNAM POLJ

700Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – osebno ime
710Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime korporacije
715Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime
720Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – rodbinsko ime
730Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – naslov
740Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime/naslov
743Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila
750Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – občno ime
780Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – oblika, žanr ali fizične značilnosti

Blok vsebuje obliko v drugem jeziku in/ali pisavi za točko dostopa v bloku 2XX.

Polja 7XX imajo enake indikatorje in večino podpolj kot polja 2XX, zato pri poljih 7XX opisi istih podpolj niso ponovljeni.

V poljih 7XX lahko uporabljamo naslednja kontrolna podpolja:

2Koda sistema
3Številka zapisa
7Pisava osnovnega dela točke dostopa
8Jezik katalogizacije
9Jezik osnovnega dela točke dostopa

Uporaba kontrolnih podpolj je opisana v poglavju Kontrolna podpolja (pred blokom 2XX).