COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Aapril2020

2XX BLOK NORMATIVNIH TOČK DOSTOPA

SEZNAM POLJ

200Normativna točka dostopa – osebno ime
210Normativna točka dostopa – ime korporacije
215Normativna točka dostopa – ime političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime
220Normativna točka dostopa – rodbinsko ime
230Normativna točka dostopa – naslov
240Normativna točka dostopa – ime/naslov
243Normativna točka dostopa – ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila
250Normativna točka dostopa – občno ime
280Normativna točka dostopa – oblika, žanr ali fizične značilnosti

Blok vsebuje točko dostopa, za katero je zapis kreiran. V normativnem zapisu je to normativna točka dostopa, v napotilnem zapisu variantna točka dostopa, v splošnem pojasnjevalnem zapisu pa pojasnjevalna točka dostopa.

Vsak zapis mora vsebovati eno polje iz bloka 2XX. Polja iz bloka 2XX se lahko ponovijo samo v sistemih COBISS, v katerih potrebujejo točke dostopa v več pisavah.

V poljih 2XX se uporabljata naslednji kontrolni podpolji:

7Pisava osnovnega dela točke dostopa
9Jezik osnovnega dela točke dostopa

Uporaba kontrolnih podpolj je opisana v poglavju Kontrolna podpolja (pred blokom 2XX).