COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Amarec2018

Kontrolna podpolja

SEZNAM PODPOLJ

2Koda sistema
3Številka zapisa
5Koda za odnos
7Pisava osnovnega dela točke dostopa
8Jezik katalogizacije
9Jezik osnovnega dela točke dostopa

Ta podpolja se lahko uporabljajo na enak način v različnih poljih od bloka 2XX dalje, zato so opisana skupaj na naslednjih straneh. Kontrolna podpolja se nahajajo pred drugimi podpolji v polju.

Pri opisu posameznih polj pa je navedeno, katera kontrolna podpolja se lahko v njih uporabljajo.