COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Amarec2018

Podpolje 3 – Številka zapisa

Podpolje uporabljamo v poljih 4XX, 5XX in 7XX. Vsebuje številko normativnega zapisa za točko dostopa iz polja 4XX, 5XX (gl. primera 1 in 3) ali 7XX (gl. primer 2).

PRIMERI

 1. 21001aFrance bMinistère de la culture et de la communication c1997-....
  510013frBN011535673 5a aFrance bMinistère de la culture c1995-1997
  ( Normativni zapis ima identifikacijsko številko "frBN012345678". )
  21001aFrance bMinistère dela culture c1995-1997
  510013frBN012345678 5b aFrance bMinistère de la culture et de la communication c1997-
  ( Normativni zapis ima identifikacijsko številko "frBN011535673". )
 2. * COBISS.net

  200⊔17ca aРьорих bЕлена Ивановна f1879-1955
  700⊔138684645 7ca aРерих bЕлена Ивановна f1879-1955
  700⊔138684645 7ba aRerih bElena Ivanovna f1879-1955
  (Normativni zapis ima identifikacijsko številko "8684389".)
  200⊔17ca aРерих bЕлена Ивановна f1879-1955
  200⊔17ba aRerih bElena Ivanovna f1879-1955
  700⊔17ca 38684389 aРьорих bЕлена Ивановна f1879-1955
  (Normativni zapis ima identifikacijsko številko "8684645".)
 3. *

  152⊔⊔bsgc
  250⊔⊔aPust
  450⊔⊔2lc 3sh 85020377 5n 8eng aCarnival
  450⊔⊔2ram 3FRBNF11936675 5n 8fre aCarnavals
  450⊔⊔2sears 3SSEA93000244 5n 8eng aCarnival
  550⊔⊔3<nnn> 5g aFestivali
  ( Zapis iz SGC. V poljih 450 je vpisana točka dostopa za izraz iz polja 250, oblikovana po pravilih LCSH, RAMEAU in SEARS, in podpolje 3 z identifikacijsko številko ustreznega zapisa v teh geslovnikih. V polju 550 je vpisana točka dostopa za širši izraz in identifikacijska številka ustreznega zapisa v SGC v podpolju 3. )