COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Aapril2020

4XX BLOK VARIANTNIH TOČK DOSTOPA

SEZNAM POLJ

400Variantna točka dostopa – osebno ime
410Variantna točka dostopa – ime korporacije
415Variantna točka dostopa – ime političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime
420Variantna točka dostopa – rodbinsko ime
430Variantna točka dostopa – naslov
440Variantna točka dostopa – ime/naslov
443Variantna točka dostopa – ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila
450Variantna točka dostopa – občno ime
480Variantna točka dostopa – oblika, žanr ali fizične značilnosti

Blok vsebuje variantne točke dostopa. Iz vsakega polja 4XX se lahko generira napotilo, ki usmerja uporabnika od variantne točke dostopa k normativni točki dostopa v polju 2XX (tj. kazalka).

Polja 4XX imajo enake indikatorje in večino podpolj kot polja 2XX, zato pri poljih 4XX opisi istih podpolj niso ponovljeni.

V poljih 4XX lahko uporabljamo naslednja kontrolna podpolja:

2Koda sistema
3Številka zapisa
5Koda za odnos
7Pisava osnovnega dela točke dostopa
8Jezik katalogizacije
9Jezik osnovnega dela točke dostopa

Uporaba kontrolnih podpolj je opisana v poglavju Kontrolna podpolja (pred blokom 2XX).