COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Afebruar2003

686 Druge klasifikacije

V polje vnašamo vrstilce iz klasifikacijskih sistemov, ki niso v mednarodni uporabi. Klasifikacijski sistem je naveden v podpolju 2.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
686Druge klasifikacijer
aVrstilecnr
2Koda sistemanr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

686a Vrstilec

Vrstilec iz določene klasifikacijske sheme.

6862 Koda sistema

Koda uporabljene klasifikacijske sheme.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Pri osebnih imenih lahko v polje vnesemo področje delovanja avtorja po Šifrantu raziskovalnih področij in podpodročij Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (gl. primer).

PRIMERI

  1. *

    200⊔1aRibarič bSamo r08010
    686⊔⊔a303 2MŠZŠ
    (Vrstilec iz sheme Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.)