COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Amarec2018

720 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – rodbinsko ime

Polje vsebuje normativno točko dostopa za rodbinsko ime, ki je v drugem jeziku in/ali pisavi kot točka dostopa v polju 220.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
720Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – rodbinsko imer
aZačetni elementnr
cTip rodbinenr
fDatuminr
2Koda sistemanr
8Jezik katalogizacijenr
9Jezik osnovnega dela točke dostopanr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

Podpolja a, c in f so opisana pri polju 220, podpolja 2, 8 in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje vsebuje obliko rodbinskega imena, ki je oblikovana v skladu z nacionalnimi opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak in povezana z obliko v polju 220.

SORODNA POLJA

220NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – RODBINSKO IME

PRIMERI

 1. *

  220⊔⊔aHabsburžani cvladarska rodbina
  720⊔⊔2sgce 8eng aHabsburg cHouse of
  (V polju 720 je angleška oblika imena iz polja 220.)
 2. *

  220⊔⊔aBach crodbina
  720⊔⊔2sgce 8eng aBach family
  (V polju 720 je angleška oblika imena iz polja 220.)