COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Aapril2020

715 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime

Polje vsebuje normativno točko dostopa za ime političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime, ki je v drugem jeziku in/ali pisavi kot točka dostopa v polju 215.

Imena političnoteritorialnih enot, ki se uporabljajo kot predmetne točke dostopa, sama zase ali samo z dodanimi predmetnimi določili obravnavamo kot imena ozemelj (polje 715). Imena političnoteritorialnih enot sama zase, ki se uporabljajo kot točke dostopa za avtorje, obravnavamo kot korporacije (polje 710). Kot korporacije obravnavamo tudi imena političnoteritorialnih enot, ki jim sledi podrazdelek za korporacijo in ki se uporabljajo kot točke dostopa za avtorje ali kot predmetne točke dostopa.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
715Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime političnoteritorialne enote ali zemljepisno imer
aZačetni elementnr
xSplošno določilor
zČasovno določilor
2Koda sistemanr
8Jezik katalogizacijenr
9Jezik osnovnega dela točke dostopanr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

Podpolje a je opisano pri polju 215, podpolji x in z v poglavju Določila, podpolja 2, 8 in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje vsebuje obliko imena političnoteritorialne enote ali zemljepisnega imena, ki je oblikovana v skladu z nacionalnimi opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak in povezana z obliko v polju 215.

SORODNA POLJA

215NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME POLITIČNOTERITORIALNE ENOTE ALI ZEMLJEPISNO IME

PRIMERI

 1. 001⊔⊔aA123456
  215⊔⊔aSchweiz
  715⊔⊔8fre aSuisse
  715⊔⊔8ita aSvizzera
  (Zapis v katalogu v nemškem jeziku.)
  001⊔⊔aA234567
  215⊔⊔aSuisse
  715⊔⊔8ger aSchweiz
  715⊔⊔8ita aSvizzera
  (Zapis v katalogu v francoskem jeziku.)
  001⊔⊔aA345678
  215⊔⊔aSvizzera
  715⊔⊔8ger aSchweiz
  715⊔⊔8fre aSuisse
  (Zapis v katalogu v italijanskem jeziku.)
 2. *

  100⊔⊔ba cslv gba
  152⊔⊔bsgc
  215⊔⊔aSava (vodotok)
  715⊔⊔2sgce 8eng aSava River
  (Polje 715 vsebuje angleško obliko imena, ki ustreza slovenski obliki imena v polju 215.)
 3. *

  100⊔⊔ba cslv gba
  152⊔⊔bsgc
  215⊔⊔aKoroška (Avstrija)
  715⊔⊔2sgce 8eng aCarinthia (Austria)
  (Polje 715 vsebuje angleško obliko imena, ki ustreza slovenski obliki imena v polju 215.)
 4. *

  100⊔⊔ba cslv gba
  152⊔⊔bsgc
  215⊔⊔aAkropola (Atene, Grčija)
  715⊔⊔2sgce 8eng aAcropolis (Athens, Greece)
  (Polje 715 vsebuje angleško obliko imena, ki ustreza slovenski obliki imena v polju 215.)
 5. *

  100⊔⊔ba cslv gba
  152⊔⊔bsgc
  215⊔⊔aTsavo (Kenija ; narodni park)
  715⊔⊔2sgce 8eng aTsavo National Park (Kenya)
  (Polje 715 vsebuje angleško obliko imena, ki ustreza slovenski obliki imena v polju 215.)