COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Aapril2020

710 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime korporacije

Polje vsebuje normativno točko dostopa za ime korporacije, ki je v drugem jeziku in/ali pisavi kot točka dostopa v polju 210.

Imena političnoteritorialnih enot sama zase, ki se uporabljajo kot točke dostopa za avtorje, obravnavamo kot korporacije (polje 710). Kot korporacije obravnavamo tudi imena političnoteritorialnih enot, ki jim sledi podrazdelek za korporacijo in ki se uporabljajo kot točke dostopa za avtorje ali kot predmetne točke dostopa. Imena političnoteritorialnih enot, ki se uporabljajo kot predmetne točke dostopa, sama zase ali samo z dodanimi predmetnimi določili obravnavamo kot imena ozemelj (polje 715).

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
710Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime korporacijer
aZačetni elementnr
bPodrazdelekr
cDodatek k imenu ali kvalifikatorr
dZaporedna številka sestankanr
eKraj sestankar
fLeto sestankanr
gInvertirani elementnr
hDel imena, ki ni začetni ali invertirani elementnr
xSplošno določilor
zČasovno določilor
2Koda sistemanr
3Številka zapisanr
7Pisava osnovnega dela točke dostopanr
8Jezik katalogizacijenr
9Jezik osnovnega dela točke dostopanr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Vrsta korporacije
0ime korporacije
1sestanek
2Način vnosa imena
0ime v invertirani obliki
1ime, vneseno pod sedežem ali jurisdikcijo
2ime v naravnem vrstnem redu

OPIS PODPOLJ

Podpolja od a do h so opisana pri polju 210, podpolji x in z v poglavju Določila, podpolja 2, 3, 7, 8 in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje vsebuje obliko imena korporacije, ki je oblikovana v skladu z nacionalnimi opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak in povezana z obliko v polju 210.

Polje se uporablja v sistemih COBISS, v katerih potrebujejo kataloge v več jezikih, kjer je polje ponovljivo. V sistemu COBISS.SI pa se uporablja samo v normativni bazi podatkov SGC.

SORODNA POLJA

210NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME KORPORACIJE

PRIMERI

 1. 001⊔⊔a80-123456
  21002aNational Library of Canada
  71002380-239876 8fre 9fre aBibliothèque nationale du Canada
  (Zapis v katalogu v angleškem jeziku.)
  001⊔⊔a80-239876
  21002aBibliothèque nationale du Canada
  71002380-123456 8eng 9eng aNational Library of Canada
  (Zapis v katalogu v francoskem jeziku.)
 2. *

  100⊔⊔ba cslv gba
  152⊔⊔bsgc
  210029eng aChallenger cvesoljsko plovilo
  710022sgce 8eng aChallenger cSpacecraft
  (Polje 710 vsebuje angleško obliko imena, ki ustreza slovenski obliki imena v polju 210.)
 3. *

  100⊔⊔ba cslv gba
  152⊔⊔bsgc
  21002aSkupnost neodvisnih držav
  710022sgce 8eng aCommonwealth of Independent States
  (Polje 710 vsebuje angleško obliko imena, ki ustreza slovenski obliki imena v polju 210.)
 4. *

  100⊔⊔ba cslv gba
  152⊔⊔bsgc
  21002aKolosej cRim, Italija
  710022sgce 8eng aColosseum cRome, Italy
  (Polje 710 vsebuje angleško obliko imena, ki ustreza slovenski obliki imena v polju 210.)