COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Amarec2018

Določila

SEZNAM PODPOLJ

jOblikovno določilo
xSplošno določilo
yZemljepisno določilo
zČasovno določilo

Ta podpolja se lahko uporabljajo na podoben način v različnih poljih za točke dostopa, zato so opisana skupaj na naslednjih straneh.

Pri opisu posameznih polj pa je navedeno, katera podpolja z določili se lahko v njih uporabljajo.