COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Amarec2018

740 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime/naslov

Polje vsebuje normativno točko dostopa za ime/naslov, ki je v drugem jeziku in/ali pisavi kot točka dostopa v polju 240.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
740Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime/naslovr
aImenr
tNaslovnr
2Koda sistemanr
8Jezik katalogizacijenr
9Jezik osnovnega dela točke dostopanr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

Podpolji a in t sta opisani pri polju 240, podpolja 2, 8 in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje vsebuje obliko imena/naslova, ki je oblikovana v skladu z nacionalnimi opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak in povezana z obliko v polju 240.

SORODNA POLJA

240NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME/NASLOV