COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Aoktober2022

743 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila

Polje vsebuje normativno točko dostopa za ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila, ki je v drugem jeziku in/ali pisavi kot točka dostopa v polju 243.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
743Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedilar
aZačetni elementnr
tDogovorjeni naslovnr
2Koda sistemanr
8Jezik katalogizacijenr
9Jezik osnovnega dela točke dostopanr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Način vnosa imena
1ime, vneseno pod državo ali drugim zemljepisnim imenom
2ime, vneseno pod drugo obliko imena

Vrednost "1" drugega indikatorja se uporablja pri zemljepisnih imenih pod jurisdikcijo.

Vrednost "2" drugega indikatorja se uporablja pri imenih cerkva.

OPIS PODPOLJ

Podpolji a in t sta opisani pri polju 243, podpolja 2, 8 in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje vsebuje obliko imena/dogovorjenega naslova za pravna in religiozna besedila, ki je oblikovana v skladu z nacionalnimi opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak in povezana z obliko v polju 243.

SORODNA POLJA

243NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME/DOGOVORJENI NASLOV ZA PRAVNA IN RELIGIOZNA BESEDILA