COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Aapril2020

750 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – občno ime

Polje vsebuje normativno točko dostopa za občno ime, ki je v drugem jeziku in/ali pisavi kot točka dostopa v polju 250.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
750Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – občno imer
aZačetni elementnr
xSplošno določilor
yZemljepisno določilor
zČasovno določilor
2Koda sistemanr
8Jezik katalogizacijenr
9Jezik osnovnega dela točke dostopanr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

Podpolje a je opisano pri polju 250, podpolja x, y in z v poglavju Določila, podpolja 2, 8 in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje vsebuje obliko občnega imena, ki je oblikovana v skladu s sistemom predmetnih oznak in povezana z obliko v polju 250.

SORODNA POLJA

250NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – OBČNO IME

PRIMERI

  1. *

    250⊔⊔aAntropologija
    750⊔⊔2sgce 8eng aAnthropology