COMARC/A Format za normativne podatke

PDFCOMARC/Aapril2020

780 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – oblika, žanr ali fizične značilnosti

Polje vsebuje normativno točko dostopa za obliko, žanr ali fizične značilnosti, ki je v drugem jeziku in/ali pisavi kot točka dostopa v polju 280.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
780Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – oblika, žanr ali fizične značilnostir
aZačetni elementnr
xSplošno določilor
yZemljepisno določilor
zČasovno določilor
2Koda sistemanr
8Jezik katalogizacijenr
9Jezik osnovnega dela točke dostopanr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

Podpolje a je opisano pri polju 280, podpolja x, y in z v poglavju Določila, podpolja 2, 8 in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje vsebuje točko dostopa za obliko, žanr ali fizične značilnosti, ki je oblikovana v skladu s sistemom predmetnih oznak in je povezana s točko dostopa v polju 280.

SORODNA POLJA

280NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – OBLIKA, ŽANR ALI FIZIČNE ZNAČILNOSTI

PRIMERI

 1. 152⊔⊔brbpap
  280⊔⊔aMarbled papers
  480⊔⊔aMarble papers
  580⊔⊔5g a[Surface applications of paper]
  580⊔⊔5h aAntique marbled papers
  580⊔⊔5h aBritish marbled papers
  580⊔⊔5h aCocoa marbled papers
  780⊔⊔8fre 9fre aPapiers marbrés
  (Prednostni izraz Marbled papers iz Tezavra za katalogizacijo redkih knjig in posebnih zbirk Thesaurus for use in rare book and special collections cataloguing je v dvojezičnem katalogu preveden v francoščino.)
 2. *

  152⊔⊔bsgc
  280⊔⊔aReliefni zemljevidi
  780⊔⊔2sgce 8eng aRelief maps
 3. *

  152⊔⊔bsgc
  280⊔⊔aKitarska glasba
  780⊔⊔2sgce 8eng aGuitar music
  (V polju 780 zapisana angleška oblika izraza ustreza slovenski obliki v polju 280.)
 4. *

  152⊔⊔bsgc
  280⊔⊔aEseji
  780⊔⊔2sgce 8eng aEssays
 5. *

  001⊔⊔an by cl
  152⊔⊔bsgc
  280⊔⊔aGlasba z17. stoletje
  780⊔⊔2sgce 8eng aMusic z17th century
  (Napotilni zapis iz SGC.)