COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjanuar2018

F Vodenje bibliografij v sistemu COBISS

F.3 Retrospektivni podatki za serijske publikacije

1. POLJA/PODPOLJA

Retrospektivne podatke za serijske publikacije, ki se nanašajo na nekatere tipe sekundarnega avtorstva (npr. uredništvo serijske publikacije), vodimo izven vzajemne bibliografske baze podatkov. V ta namen ažuriramo posebno bazo podatkov za retrospektivo serijskih publikacij CORES.XX, in sicer z enim zapisom za vsako serijsko publikacijo.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
011ISSNnr
cInterna številka kontinuiranega viranr
eVeljavni ISSNnr
200Naslov in navedba odgovornostinr
aStvarni naslovr
bSplošna oznaka gradivar
hOznaka podrejenega delar
iNaslov podrejenega delar
702Osebno ime – sekundarna odgovornostr
aZačetni elementnr
bPreostali del imenanr
cDodatki k imenu (ne datumi)r
dRimske številkenr
fDatuminr
0Časovni intervalr
1Opombe o časovnem intervalunr
3Številka normativnega zapisanr
4Koda za vrsto avtorstvar
7Šifra raziskovalcanr
8Šifra ustanove/organizacijer
9Številka prejšnjega normativnega zapisanr
712Ime korporacije – sekundarna odgovornostr
aZačetni elementnr
bPodrazdelekr
cDodatek k imenu ali kvalifikatorr
dZaporedna številka sestankanr
eKraj sestankar
fLeto sestankanr
gInvertirani elementnr
hDel imena, ki ni začetni ali invertirani elementnr
0Časovni intervalr
1Opombe o časovnem intervalunr
4Koda za vrsto avtorstvar
8Šifra ustanove/organizacijenr

Zapisi v bazi podatkov CORES.XX vsebujejo polja za identifikacijo serijske publikacije in polja za retrospektivne podatke. Za identifikacijo uporabljamo polji 011 in 200, za izdelavo bibliografij pa polji 702 in 712 z retrospektivnimi podatki.

Pri poljih, katerih vsebina se s časom spreminja, je dodano podpolje 0 - Časovni interval in podpolje 1 - Opombe o časovnem intervalu. V prvo vnesemo obdobje, za katero veljajo podatki v polju, v drugo pa morebitne opombe o tem obdobju.

011 ISSN

Polje je obvezno ter potrebno za identifikacijo in iskanje serijske publikacije. Izpolnjujemo podpolji 011e in/ali 011c. Podatke vnašamo po istih pravilih kot v bibliografskem opisu (gl. poglavje 011 – ISSN).

200 Naslov in navedba odgovornosti

Polje je obvezno ter potrebno za identifikacijo in iskanje serijske publikacije. Izpolnjujemo podpolja 200abhi. Podatke vnašamo po istih pravilih kot v bibliografskem opisu (gl. poglavje 200 – Naslov in navedba odgovornosti).

702 Osebno ime – sekundarna odgovornost

V polje vnašamo podatke o enotni značnici za osebo, ki nosi sekundarno odgovornost za serijsko publikacijo (npr. urednik, prevajalec itd.).

Drugi indikator ima privzeto vrednost "1", ker v podpolje 702a najpogosteje vnašamo priimek, v podpolje podpolje 702b pa ime.

V nadaljevanju so opisana tista podpolja polja 702, ki jih v bibliografskih bazah podatkov bodisi ni bodisi se tam uporabljajo drugače. Za opis preostalih podpolj gl. poglavje 700 – Osebno ime – primarna odgovornost.

7020 Časovni interval

V podpolje vnašamo obdobje, za katero veljajo podatki v polju.

 1. letnica1-letnica2

  (Podatki v polju veljajo za navedeno obdobje.)

 2. letnica-

  (Podatki v polju veljajo za obdobje od navedenega leta dalje.)

 3. letnica

  (Podatki v polju veljajo za navedeno leto.)

Letnica se mora ujemati s podatkom o obdobju, ki ga serijska publikacija (vsebinsko) pokriva, in ne s podatkom o letu izida.

Podpolje 0 - Časovni razpon je ponovljivo, saj podatek v polju lahko velja v različnih nekontinuiranih obdobjih.

7021 Opombe o časovnem intervalu

Opombe lahko vnesemo takrat, ko podatki o letih, ki jih vnesemo v podpolje 0 - Časovni interval, ne zadoščajo za identifikacijo obdobja. Te opombe so v pomoč bibliografom in se v bibliografijah ne izpisujejo.

Če avtor opravlja določeno funkcijo v različnih obdobjih, podatke o tem vnesemo v eno polje 702 in v njem ponovimo podpolje 0. Eno polje 702 uporabimo tudi, če avtor v strnjenem časovnem obdobju opravlja več funkcij. V tem primeru ponovimo podpolje 4. Različne vrste avtorstva v več časovnih obdobjih pri enem avtorju pa zahtevajo vnos v ponovljena polja 702.

7023 Številka normativnega zapisa

V podpolje vnesemo identifikacijsko številko normativnega zapisa za osebno ime v tem polju.

7024 Koda za vrsto avtorstva

V podpolje vnesemo kodo, ki določa odnos med osebo, katere ime je vneseno v polju, in bibliografsko enoto.

V šifrantu za to podpolje so le šifre, ki so za serijske publikacije najbolj pomembne:

130
340
341član uredniškega odbora*
342gostujoči urednik*
343področni urednik*
344glavni urednik*
345odgovorni urednik*
346glavni in odgovorni urednik*
347član uredniškega sveta*
348predsednik uredniškega sveta*
349tehnični urednik*
400
440
540
600
730
901recenzent*
913avtor povzetka*
914prevajalec povzetka*
926lektor*
7029 Številka prejšnjega normativnega zapisa

Podpolje nastane pri avtomatskem usklajevanju zapisov iz baze podatkov CORES s tistimi normativnimi zapisi, ki so označeni za brisanje.

Kadar je polje 702 povezano z normativnim zapisom, označenim za brisanje, se pri usklajevanju v podpolje 3 programsko vpiše identifikacijska številka veljavnega normativnega zapisa, v podpolje 9 pa se prenese identifikacijska številka "brisanega" zapisa.

712 Ime korporacije – sekundarna odgovornost

V polje vnašamo enotno značnico za korporacijo, ki ima sekundarno odgovornost za publikacijo.

V nadaljevanju so opisana tista podpolja polja 712, ki jih v bibliografskih bazah podatkov bodisi ni, bodisi se tam uporabljajo drugače. Za opis preostalih podpolj gl. poglavje 710 – Ime korporacije – primarna odgovornost.

7120 Časovni interval

V podpolje vnašamo obdobje, za katero veljajo podatki v polju (gl. podpolje 7020 - Časovni razpon).

7121 Opombe o časovnem intervalu

Opombe lahko vnesemo takrat, ko podatki o letih, ki jih vnesemo v podpolje 0 - Časovni interval, ne zadoščajo za identifikacijo obdobja. Te opombe so v pomoč bibliografom in se v bibliografijah ne izpisujejo.

Če korporacija opravlja določeno funkcijo v različnih obdobjih, podatke o tem vnesemo v eno polje 712 in v njem ponovimo podpolje 0. Eno polje 712 uporabimo tudi, če korporacija v strnjenem časovnem obdobju opravlja več funkcij. V tem primeru ponovimo podpolje 4. Različne vrste avtorstva v več časovnih obdobjih pri eni korporaciji pa zahtevajo vnos v ponovljena polja 712.

7124 Koda za vrsto avtorstva

V podpolje vnesemo kodo, ki določa odnos med korporacijo, katere ime je vneseno v polje, in bibliografsko enoto.

V šifrantu za to podpolje so le šifre, ki so za serijske publikacije najbolj pomembne (gl. podpolje 7024 - Koda za vrsto avtorstva).

2. AŽURIRANJE IN PREGLEDOVANJE

Zapis za serijsko publikacijo v bazi podatkov CORES.XX. poiščemo po številki ISSN (011ec) ali po stvarnem naslovu (200a). Dopolnimo in nato shranimo ga na enak način kot v bibliografski bazi podatkov.

Če v bazi podatkov CORES.XX ni zapisa za določeno serijsko publikacijo, zapis prenesemo iz vzajemne bibliografske baze podatkov. S tem se v bazo retrospektivnih podatkov prenesejo podatki iz vzajemne baze podatkov, in sicer podpolja 011ec in 200abhi. Novonastali zapis dopolnimo z manjkajočimi retrospektivnimi podatki in nato shranimo.

Novih zapisov v bazi podatkov za retrospektivo serijskih publikacij ne moremo kreirati, temveč moramo vsak novi zapis za serijsko publikacijo najprej vnesti v bibliografsko bazo podatkov.

3. IZPISOVANJE

Program za pripravo osebnih bibliografij bo za izbranega avtorja poleg zapisov iz bibliografske baze podatkov upošteval tudi zapise v bazi podatkov za retrospektivo serijskih publikacij.

Zapis iz baze podatkov za retrospektivo serijskih publikacij je vključen v osebno bibliografijo takrat, ko je v zapis v polju 702 vnesen podatek o osebi, za katero pripravljamo bibliografijo, in se podatek v podpolju 0 - Časovni razpon pokriva z obdobjem, za katero pripravljamo bibliografijo.

PRIMERI

 1. 011⊔⊔e0570-8966
  200⊔⊔aArheološki vestnik
  70201330281571 aKorošec bJosip 4340 81-008 01950-1958
  (Josip Korošec je bil urednik revije v letih od 1950 do 1958.)
  7020131938275 aKastelic bJože 4340 702596 01959-1966
  7020131938275 aKastelic bJože 4341 702596 01973-1983
  (Jože Kastelic je bil v letih od 1959 do 1966 urednik, v letih od 1973 do 1983 pa je bil član uredniškega odbora. Zaradi dveh vrst avtorstva iz različnih obdobij moramo polje 702 ponoviti.)
  7020131513315 aGabrovec bStane 4340 700284 84-048 01960-1966 01968
  (Stane Gabrovec je bil urednik v obdobju od 1960 do 1966 in leta 1968.)
  7020132283875 aDolenc Vičič bAndreja 4349 704622 81-008 02006-
  (Andreja Dolenc Vičič je tehnični urednik revije od leta 2006 dalje.)

  Če pripravimo osebno bibliografijo Jožeta Kastelica za obdobje, ki vključuje obdobji iz podpolja 0 (npr. od 1950 dalje), bo med bibliografskimi enotami tudi Arheološki vestnik. Izpis (v formatu ISO):

  ...

  SEKUNDARNO AVTORSTVO

  Urednik

  96. Arheološki vestnik. Kastelic, Jože (urednik 1959-1966, član uredniškega odbora 1973-1983). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1950-. ISSN 0570-8966.

 2. 011⊔⊔e0352-1982
  200⊔⊔aAB
  7020133197283 aKoželj bJanez 01998- 4730 4341 709810
  (Janez Koželj je prevajalec in član uredniškega odbora revije od leta 1998 dalje.)
  7020135079907 aLobnik bUroš 01999 4342 721512 1Gost. urednik za št. 143/144, julij 1999
  (Uroš Lobnik je bil gostujoči urednik le v eni številki revije. Informacijo o tem vnesemo v podpolje 1.)

  Če pripravimo osebno bibliografijo Janeza Koželja za obdobje, ki vključuje obdobje od leta 1998 dalje, bo med bibliografskimi enotami tudi revija AB. Izpis (v formatu ISO):

  ...

  SEKUNDARNO AVTORSTVO

  Urednik

  4. AB. Arhitektov bilten. Koželj, Janez (član uredniškega odbora 1998-). Ljubljana: Društvo arhitektov, 1972-. ISSN 0352-1982.

  Prevajalec

  ...

  15. AB. Arhitektov bilten. Koželj, Janez (prevajalec 1998-). Ljubljana: Društvo arhitektov, 1972-. ISSN 0352-1982.

 3. 71201aSlovenija bMinistrstvo za kulturo 4400 01994-
  (Ministrstvo za kulturo finančno podpira natis serijske publikacije od leta 1994 dalje.)