• DOBRODOŠLI

  28. - 29. novembar 2018.
  Institut informacijskih znanosti, Maribor

  KONFERENCIJA COBISS 2018

Konferencija COBISS 2018

Konferencija COBISS 2018 odvijala se u prostorijama IZUM-a u Mariboru od 27. do 29. novembra 2018. godine. Bila je to 21. konferencija po redu, a važi za konstantu stručnih susreta bibliotekara i informatičara u regionu. Na konferenciji je bilo više od 260 učesnika iz 11 zemalja, najviše iz onih koje koriste COBISS kao svoj nacionalni bibliotečki sistem.
Glavna tema Školske biblioteke u globalnoj bibliografsko-informacionoj mreži navela nas je da razmislimo o dodatnoj vrednosti uključivanja školskih biblioteka u COBISS sistem koji je tokom konferencije obuhvatao više od 1300 biblioteka u sedam država. Nakon uvodnog obraćanja direktora IZUM-a, direktora ARRS i rektora Univerziteta u Mariboru, tematski deo konferencije otvorila je prof. Doroti Vilijams (Univerzitet Gobert Gordon) sa rezultatima istraživanja Uticaj školskih biblioteka na učenje. Usledila su predavanja domaćih i stranih stručnjaka na temu školskih biblioteka i više drugih predavanja, prezentacija novosti i izveštaja nacionalnih COBISS centara.
Konferencije COBISS igraju važnu ulogu u misiji i zadacima IZUM-a i pomogle su da Slovenija dobije vodeću ulogu u razvoju bibliotekarstva u redionu, što je i sastavni deo međunarodne saradnje slovenačke vlade u oblasti razvoja.

Dr Aleš Bošnjak
direktor

Istorijat

 
 

ORGANIZATOR
IZUM
OCLC
Clarivate Analytics
ProQuest
NTR

Program konferencije (ZA .net)

program.pdf

28.11.

Sreda

 • Registracija učesnika

 • Mladi talenti IZUM-a: Kulturni program
  Aleš Bošnjak (direktor IZUM-a): Pozdravni govor
  Zdravko Kačič (rektor UNMB): Pozdravni govor

 • Doroti Vilijams (Univerzitet Robert Gordon): Uticaj školskih biblioteka na učenje

 • Vesna Čopič (Ministarstvo za obrazovanje, nauku i sport): Na putu ka slovenačkoj verziji realizacije smernica IFLA-e za školske biblioteke

 • Romana Fekonja (Zavod za školstvo): Pregled stanja u školskim bibliotekama

 • Pauza

 • Davor Bračko (IZUM): COBISS u brojevima

 • Tatjana Aparac-Jelušić : Kompetencije bibliotečkih i informacionih stručnjaka: izazovi u promenljivom socijalno-kulturnom okruženju

 • Sabina Fras Popović (Mariborska knjižnica): Buđenje stručne s(a)vesti: saradnja i zajedničko stvaranje

 • Pauza za ručak

 • Matjaž Perc (Univerzitet u Mariboru): Milenijum likovne umetnosti kroz prizmu fizike

 • Davor Šoštarič (IZUM): GDPR

 • Gordana Mazić (IZUM): CONOR.SR – normativna kontrola ličnih imena i zašto nam je potrebna?

 • Davor Bračko (IZUM): COBISS+ za .net

 • Pauza

 • Romana Muhvič Šumandl (IZUM): Projekat uključivanja školskih biblioteka u COBISS

 • Urša Bajda (predsednica sekcije ZBDS za školske biblioteke): SAOP >WinKnj>COBISS

 • Janko Strahinič (OŠ Metlika): Upotreba COBISS-a u školskim bibliotekama

 • Kraj programa

 • Večernji prijem s kulturnim programom

29.11.

Četvrtak

 • Registracija učesnika

 • Romana Muhvič Šumandl (IZUM): Pozdrav COBISS.net

 • Rukovodilac NCC SR: Izveštaj nacionalnog COBISS centra (SR)

 • Rukovodilac NCC RS: Izveštaj nacionalnog COBISS centra (RS)

 • Rukovodilac NCC BH: Izveštaj nacionalnog COBISS centra (BH)

 • Rukovodilac NCC CG: Izveštaj nacionalnog COBISS centra (CG)

 • Rukovodilac NCC MK: Izveštaj nacionalnog COBISS centra (MK)

 • Rukovodilac NCC BG: Izveštaj nacionalnog COBISS centra (BG)

 • Rukovodilac NCC AL: Izveštaj nacionalnog COBISS centra (AL)

 • Pauza

 • Dejan Valh (IZUM): Pregled sistemskih alata za sigurnost mreže i podataka u IZUM-u

 • Mira Folnovič (IZUM): Upis preko interneta

 • Matjaž Zalokar, Biserka Fortuna (IZUM): Prezentacija SGC

 • Kraj programa

 • Ručak

Predavači

Aleš Bošnjak

Aleš Bošnjak je zaposlen u IZUM-u od 1990. godine. Doktorirao je 2016. godine na Fakultetu za elektrotehniku, računarstvo i informatiku Univerziteta u Mariboru u oblasti semantičke nadogradnje informacionih Sistema o istraživačkoj delatnosti. Proteklih godina vodio je odeljenje koji se brine i SICRIS sistemu, a kasnije je preuzeo rukovođenje odeljenjem za obrazovanje koje, pored obrazovanja korisnika COBISS sistema brine i za portal Obrazovanje i centralni registar korisnika COBISS sistema. Od 2017. godine je direktor IZUM-a.

Doroti Vilijams

Doroti Vilijams je počasni profesor informacionih nauka na Univerzitetu Robert Gordon u Škotskoj. Oblasti njenog interesovanja i istraživanja su već dugi niz godina informatička pismenost i školske biblioteke. U njena istraživanja spada i niz studija s naslovom Making Connections Programme koje su usredsređene na informacionu pismenost u školi i ostalim okruženjima. Doroti Vilijams je takođe osnivač i prvi direktor konferencije sa nazivom: Information: Interactions and Impact (i3) Conference, koja se bavi načinom na koji informacije mogu da utiču na pojedince, organizacije i zajednice....

više...

Vesna Čopič

Dr Vesna Čopič je po osnovnom obrazovanju diplomirani pravnik s pravosudnim ispitom. Brzo se preusmerila na sociologiju, odnosno kulturologiju i 2006. godine doktorirala na Fakultetu za društvene nauke s disertacijom o problemima tranzicije i kolektivnih dobara. U međunarodnim krugovima dobro je poznata kao stručnjak za kulturnu politiku i menadžment u kulturi. Sarađuje u brojnim međunarodnim ekspertnim grupama i institucijama (Savet Evrope, Mosaic, ECF, Compendium itd.) Pre karijere u visokom školstvu, radila je u Ministarstvu za kulturu i pripada joj značajan udeo u sistemskom uređenju oblasti kulture. Sada je zaposlena u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i sport, gde je u Kancelariji za razvoj i kvalitet obrazovanja odgovorna osoba za školske biblioteke...

više...

Romana Fekonja

Nakon završenih dvopredmetnih studija bibliotekarstva i slovenačkog jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, najpre je radila kao bibliotekar za oblast filologije i književnosti, te kao rukovodilac Austrijske čitaonice i informacionog centra British Council u Univerzitetskoj biblioteci Maribor. Zatim je niz godina sticala iskustva kao rukovodilac školske biblioteke u II gimnaziji. Trenutno radi kao savetnik za oblast bibliotekarstva u Zavodu za školstvo. Autor je brojnih stručnih članaka u oblasti školskih biblioteka, a široj stručnoj javnosti poznata je i kao predavač na stručnim radionicama i savetovanjima...

više...

Davor Bračko

Davor Bračko je zaposlen u IZUM-u od 2000. godine. U 2008. godini stekao je naučno zvanje magistar u oblasti državnih i evropskih studija. Bavi se promocijom i istraživanjima, te sarađuje u razvoju novih usluga i obnovi postojećih servisa IZUM-a. Sarađivao je na više istraživačko-razvojnih projekata, od vođenja projekta Razvoj mobilne aplikacije mCOBISS do saradnje na oblikovanju korisničkih iskustava u upotrebi COBISS+, vođenja procesa obnove web stranica i koordiniranja promocijskih aktivnosti u cilju postizanja veće prepoznatljivosti robnih marki COBISS, SICRIS i mreže COBISS.net...

više...

Tatjana Aparac Jelušić

Doktorirala je 1991. godine u oblasti informacionih nauka na Univerzitetu u Zadru, a pre toga je 1972. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zadru diplomirala iz komparativne književnosti i italijanskog jezika i književnosti. Od 2003. do 2007. godine vodila je katedru za informacione nauke na Univerzitetu u Osijeku, a od 2007. do 2012. godine bila je šef katedre za informacione nauke na Univerzitetu u Zadru. Na Univerzitetu u Zadru je 2008. godine uspostavila novi doktorski program Društvo znanja i prenos informacija, a od 2008. do 2015. godine vodila je ovaj program....

više...

Sabina Fras Popović

Sabina Fras Popović, rođena je 24. septembra 1974 u Mariboru. Univerzitetsku diplomu književne komparativistike i bibliotekarstva stekla je na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Magistrirala je i doktorirala iz oblasti bibliotekarstva. Od 2001. godine zaposlena je u Mariborskoj biblioteci. Od 2002. do 2005. godine vodila je odeljenje za odnose s javnošću i marketing, a od 2006. godine vodi odeljenje za bibliotečku mrežu. Tokom svoje profesionalne karijere vodila je brojne projekte, između ostalih Kvalitet u biblioteci, Uvođenje poslovnih promena u Mariborsku biblioteku i Dan Mariborske biblioteke. Još od 1996. godine aktivno sarađuje u Društvu bibliotekara Maribor kojim je i predsedavala u periodu 2008.–2010. i 2010.–2012...

više...

Matjaž Perc

Matjaž Perc je redovni profesor na katedri za fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Mariboru. Bavi se istraživanjem fizike kompleksnih sistema, naročito teorijskim opisom međuljudske saradnje, problemima snažnog reciprociteta i defekcije drugog reda i razvojem podsistemske analize stabilnosti agenata za studije društvenih modela. Svojim istraživačkim radom, koji je predstavljen u 300 naučnih članaka, ustanovio je fiziku društvenih sistema, a istraživačima u celom svetu postavio je temelje za primenu statističke fizike na ključne probleme u današnjem društvu. Sa 20.000 citata, Marjaž Perc je najcitiraniji istraživač u Sloveniji, koji se bavi prirodnim naukama...

više...

Davor Šoštarič

Davor Šoštarič je diplomirao matematiku. Nakon šest godina rukovođenja Institutom informacijskih znanosti (IZUM) u Mariboru, sada je tamo zaposlen kao Savetnik, a između ostalog je i poverenik za zaštitu podataka (DPO). Pre nego što se zaposlio u IZUM-u, radio je u javnoj upravi, gde je pokrivao različite oblasti povezane sa informatičkim društvom, internetom, procesom WSIS, upravljanjem internetom itd. Tokom osamdesetim godinama dvadesetog veka vodio je radnu grupu za sistemsku analizu i programiranje bibliotečkih aplikacija iz kojih se kasnije razvio COBISS. Radio je i kao rukovodilac univerzitetskog računskog centra. U svojoj profesionalnoj karijeri sve vreme se aktivno bavi brojnim akademskim i istraživačkim oblastima (npr. računarstvo i komunikacione mreže)...

više...

Gordana Mazić

Gordana Mazić je magistar bibliotekarstva i informacionih nauka. Od 2000. godine u IZUM-u sarađuje na različitim projektima sektora Bibliografska kontrola, prvenstveno na projektima koji su namenjeni razvoju COBISS.Net. U oblasti normativne kontrole ličnih imena bila je član projektnog tima Normativna kontrola ličnih imena u Sloveniji, a nastavila je sa sličnim projektima za COBISS.BG i COBISS.SR. Od 2014. godine je član i predsednik Stalnog komiteta IFLA-e za UNIMARC. Autor je većeg broja članaka iz oblasti bibliotekarstva i informacionih nauka...

više...

Romana Muhvič Šumandl

Romana Muhvič Šumandl je diplomirala na Tehničkom fakultetu u Mariboru, smer računarstvo i informatika. Od 1991. godine zaposlena je u IZUM-u, najpre kao stručni saradnik, a kasnije kao rukovodilac odeljenja Korisnički servis. Sarađivala je na istraživačko-razvojnim poslovima, a njeni su radni zadaci povezani s pomoći, podrškom i savetovanjem korisnika COBISS sistema. Bavila se takođe kataloškim listićima, formatom COMARC/B, pripremom bibliografija, vođenjem kurseva, rešavanjem zahteva korisnika, pripremom dokumentacije itd. U 2013. godini preuzela je rukovođenje sektora Upravljanje servisima u okviru kojeg koordinira rad u odeljenjima Korisnički servis, Operativnost aplikacija, Obrazovanje i Odnosi s javnošću...

više...

Urša Bajda

Mr Urša Bajda već 13. godinu radi kao školski bibliotekar u OŠ "Tončke Čeč" u Trbovlju. Stručno iskustvo sticala je i u drugim bibliotekama. Duži niz godina aktivna je kao član izvršnog odbora Sekcije za školske biblioteke u Savezu bibliotečkih društava Slovenije, a u poslednjem mandatnom periodu od 2017. do 2021. spomenutu sekciju i vodi. Aktivna je u radnoj grupi za pripremu Strategije razvoja školskih biblioteka koju je ove godine imenovalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i sport, a koordinira Centar za razvoj biblioteka u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci u Ljubljani...

više...

Janko Strahinić

Janko Strahinić (univ. dipl. bibliotekar i prof. istorije), kao školski bibliotekar i rukovodilac udžbeničkog fonda, ima višegodišnje iskustvo sa različitim računarskim programima koji su namenjeni funkcionisanju školskih biblioteka. Uz stalno stručno obrazovanje i osposobljavanje u procesima vaspitanja i obrazovanja, te obavljanjem različitih dodatnih stručnih poslova, stekao je zvanje mentora...

više...

Dejan Valh

Nakon završenih studija elektrotehnike, zaposlio se u IZUM-u kao sistemski administrator, stekavši pri tom nekoliko stručnih sertifikata iz delokruga svog posla. Nekoliko godina kasnije postao je rukovodilac sektora za sistemsku podršku u kojem se sa ostalim saradnicima prvenstveno brine za operativnost i raspoloživost usluga koje IZUM nudi krajnjim korisnicima i svojim saradnicima. Pored redovnog posla, svoje znanje prenosi i na učenike i studente koji obavljaju praktično obrazovanje u IZUM-u, a ujedno je i nosilac većeg broja predmeta na programu Informatika u višoj stručnoj školi...

više...

Mira Folnovič

Mira Folnovič je diplomirala 1990. godine na Ekonomsko-poslovnom fakultetu u Mariboru, smer poslovna informatika. U 1992. godini zaposlila se u IZUM-u, kao stručni saradnik i do 2002. godine radila u odeljenju za pomoć korisnicima. Glavna oblast njenog rada bila je bibliotečka pozajmica. Bavila se rešavanjem zahteva korisnika, vodenjem kurseva i pripremom dokumentacije. Od 2002. godine radi u radnoj grupi za projektovanje programskih aplikacija, gde je sarađivala u razvoju i uvođenju programske opreme COBISS3/Pozajmica. Trenutno radi na zadacima koji su povezani s COBISS3/Pozajmica, od upravljanja zahtevima za promene, projektovanja rešenja, pripreme specifikacija, do korisničke dokumentacije...

više...

Matjaž Zalokar

Matjaž Zalokar je specializirao iz oblasti bibliotekarstva i informacionih nauka na Univerzitetu u Melbournu, u Australiji. Od 1999. godine zaposlen je u IZUM-u, u odeljenju Bibliografska kontrola, gde sarađuje na različitim istraživačko-razvojnim projektima povezanim prvenstveno sa uvođenjem normativne kontrole u sistem COBISS, s planiranjem i razvojem interfejsa za katalogizaciju u okviru programske opreme COBISS3, te razvojem i održavanjem formata COMARC/A i B i drugih bibliografskih standarda. Od 2000. godine sarađuje na razvoju kontrolisanog rečnika Splošni geslovnik COBISS.SI (SGC), te na njegovom uključivanju u sistem COBISS.SI...

više...

Biserka Fortuna

Biserka Fortuna je diplomirala na svetskoj književnosti i teoriji književnosti. U IZUM-u radi od 2001. godine. Sarađivala je prvenstveno na projektima u oblasti katalogizacije, u odeljenju Bibliografska kontrola. Radila je u biblioteci instituta, vodila kurseve katalogizacije, pisala i prevodila stručne članke, te sarađivala na organizaciji raznih manifestacija i u odnosima s javnošću. Od 2007. godine nadalje radi kao urednik Splošnega geslovnika COBISS.SI (SGC)...

više...

Prezentacije

KONTAKT

Partnerima iz mreže COBISS.Net i ove godine pomažemo sufinansiranjem troškova prevoza i prenoćišta za određenu kvotu učesnika. Koordinator aktivnosti prilikom prijave je Nacionalni COBISS Centar koji uređuje sve pojedinosti u vezi s prijavom, izborom, organizacijom prevoza i prenoćišta. Molimo vas da se, s tim u vezi, obratite direktno kontakt osobi u NCC-u.

Učesnici konferencije COBISS 2018, koji će konferenciji prisustvovati izvan spomenutih organizovanih grupa čije troškove sufinansira IZUM, treba da ispune donju prijavnicu za neposrednu prijavu. Kotizacija nije predviđena!

Državljanima Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije viza nije potrebna za kraći boravak, ako putuju s biometrijskim pasošem koji važi bar tri meseca nakon ulaska u Republiku Sloveniju.

Zvanične informacije: www.mzz.gov.si/en/entry_and_residence/

IZUM

Institut informacijskih znanosti