• DOBRODOŠLI

  27. november 2018
  Institut informacijskih znanosti, Maribor

  KONFERENCA COBISS 2018

Konferenca COBISS 2018

Konferenca COBISS 2018 se je odvijala v prostorih IZUM-a v Mariboru od 27. do 29. novembra 2018. Bila je 21. po vrsti in velja za konstanto strokovnega srečevanja knjižničarjev in informatikov v regiji. Na konferenci je bilo več kot 260 udeležencev iz 11 držav, največ seveda iz tistih, kjer uporabljajo COBISS kot svoj nacionalni knjižnični sistem.
Z osrednjo temo Šolske knjižnice v globalnem bibliografskem informacijskem omrežju smo spregovorili o dodani vrednosti vključevanja šolskih knjižnic v sistem COBISS, ki je v času konference vključeval več kot 1300 knjižnic v sedmih državah. Po uvodnih nagovorih direktorja IZUM‑a, direktorja ARRS in rektorja Univerze v Mariboru je vsebinski del konference začela prof. Dorothy Williams (Robert Gordon University) z rezultati raziskave Vpliv šolskih knjižnic na učenje. Sledila so predavanja domačih in tujih strokovnjakov na temo šolskih knjižnic ter več drugih predavanj, predstavitev novosti in predstavitev poročil nacionalnih centrov COBISS.
Konference COBISS imajo pomembno vlogo pri izvajanju poslanstva ter nalog IZUM-a in so pripomogle, da ima Slovenija vodilno vlogo pri razvoju knjižničarstva v regiji, kar je tudi sestavni del programa mednarodnega razvojnega sodelovanja slovenske vlade.

Dr. Aleš Bošnjak
direktor

Zgodovina

 
 

ORGANIZATOR
IZUM
OCLC
Clarivate Analytics
ProQuest
NTR

Program konference (za Slovenijo)

program.pdf

27.11.

Torek

 • Registracija udeležencev

 • Mladi talenti IZUM-a: Kulturni program
  Aleš Bošnjak (direktor IZUM) in József Györkös (direktor ARRS): Uvodni nagovori

 • Dorothy Williams (Robert Gordon University): Vpliv šolskih knjižnic na učenje

 • Vesna Čopič (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport): Na poti k slovenski različici uresničevanja smernic IFLE za šolske knjižnice

 • Eva Kodrič Dačić (Narodna in univerzitetna knjižnica): Narodna in univerzitetna knjižnica in vključevanje šolskih knjižnic v COBISS

 • Odmor za kavo

 • Romana Fekonja (Zavod za šolstvo): Povzetek stanja v šolskih knjižnicah

 • Urša Bajda (predsednica sekcije ZBDS za ŠK): Sistemi avtomatizacije v šolski knjižnici: SAOP – Šolska knjižnica, WinKnj, COBISS2 in COBISS3

 • Janko Strahinič (OŠ Metlika): COBISS – pogled iz perspektive šolskega knjižničarja

 • Romana Muhvič Šumandl (IZUM): Projekt vključevanja ŠK v COBISS

 • Odmor za kosilo

 • Matjaž Perc (Univerza v Mariboru): Tisočletje likovne umetnosti skozi oči fizike

 • Andrej Korošec (IZUM): SICRIS

 • Tatjana Aparac-Jelušić : Novi pristopi k didaktiki: vidik knjižničnih in informacijskih znanosti

 • Sabina Fras Popović (Mariborska knjižnica): Prebujanje strokovne (za)vesti: sodelovanje in soustvarjanje

 • Odmor za kavo

 • Davor Bračko (IZUM): COBISS v številkah

 • Dejan Valh (IZUM): Pregled sistemskih orodij za varovanje omrežja in podatkov na IZUM-u

 • Boštjan Batič (IZUM): mCOBISS 3.0

 • Zaključek programa

 • Jure Ivanušič: KABARET
  Glasbeno-gledališka predstava, ki je dobrohotna, hudomušna satira, polna humorja, songov in gledaliških vložkov.

 • Pogostitev in druženje

Govorci

Aleš Bošnjak

Aleš Bošnjak je na IZUM-u zaposlen od leta 1990. Leta 2016 je doktoriral na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru s področja semantične nadgradnje informacijskih sistemov o raziskovalni dejavnosti. V preteklih letih je vodil oddelek, ki skrbi za SICRIS, kasneje pa je prevzel vodenje oddelka za izobraževanje, ki poleg izobraževanja uporabnikov COBISS skrbi za portal Izobraževanje in centralni register uporabnikov COBISS. Od leta 2017 je direktor IZUM-a...

Dorothy Williams

Dorothy Williams je zaslužna profesorica informacijskih znanosti na Univerzi Roberta Gordona na Škotskem. Področje njenega zanimanja in raziskovanja je že vrsto let v znamenju informacijske pismenosti in šolskih knjižnic. Med njene raziskave spada tudi niz študij z naslovom Making Connections Programme, ki se osredotoča na informacijsko pismenost v šoli in drugih okoljih. Je tudi ustanoviteljica in prva direktorica konference z naslovom Information: Interactions and Impact (i3) Conference, ki proučuje, kako lahko informacije vplivajo na posameznike, organizacije in skupnosti...

več...

Vesna Čopič

Dr. Vesna Čopič je po prvi izobrazbi diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom, ki pa se je kmalu preusmerila v sociologijo in kulturologijo ter leta 2006 doktorirala na Fakulteti za družbene vede z disertacijo o problemih tranzicije in kolektivnih dobrinah. V mednarodnih krogih je dobro znana kot strokovnjakinja za kulturne politike in menedžment v kulturi. Sodeluje v številnih mednarodnih strokovnih skupinah in institucijah (Svet Evrope, Mosaic, ECF, Compendium itd.). Pred visokošolsko kariero je delala na Ministrstvu za kulturo in ima opazen delež pri sistemski ureditvi področja kulture, sedaj pa je zaposlena na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport...

več...

Eva Kodrič Dačić

Eva Kodrič-Dačić je začela svojo bibliotekarsko kariero leta 1984 kot knjižničarka v enoti za dopolnjevanje gradiva v Narodni in univerzitetni knjižnici. Doktorski študij je zaključila na Univerzi v Ljubljani. V disertaciji je proučevala družbene vplive na izgradnjo knjižničnih fondov javnih knjižnic , pri čemer se je osredotočila predvsem na fenomen obveznega izvoda in cenzure. Na mestu vodje Centra za razvoj knjižnic, kamor je bila imenovana leta 1998, je vodila razvoj BibSiSta (interaktivnega portala za izvajanje statističnih meritev), sodelovala je pri pripravi in spremembah zakonodaje na področju knjižničarstva, vodila različne projekte, med katerimi je izvedla tudi študije implementacije storitev za osebe z ovirami branja v knjižnični sistem, vodila popis knjižničnih zbirk, ki imajo kulturno zgodovinsko vrednost Memoria Scripta Sloveniae, in urejala znanstveno revijo Knjižnica...

več...

Romana Fekonja

Romana Fekonja je po končanem dvopredmetnem študiju bibliotekarstva in slovenskega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani najprej delala kot strokovna referentka za področje jezikoslovja in književnosti ter vodja Avstrijske čitalnice in informacijskega središča British Council v Univerzitetni knjižnici Maribor. Za tem je vrsto let pridobivala izkušnje kot vodja šolske knjižnice na II. gimnaziji Maribor. Danes se ukvarja s svetovalnim delom na področju knjižničarstva v Zavodu za šolstvo. Je avtorica številnih strokovnih člankov na področju šolskih knjižnic, širšemu strokovnemu občinstvu pa je znana tudi kot predavateljica na strokovnih delavnicah in posvetih...

več...

Urša Bajda

Mag. Urša Bajda je že 13. leto šolska knjižničarka na OŠ Tončke Čeč Trbovlje. Izkušnje je nabirala tudi v drugih knjižnicah. Vrsto let deluje kot članica izvršnega odbora Sekcije za šolske knjižnice v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, v zadnjem mandatnem obdobju 2017–2021 pa omenjeno sekcijo tudi vodi. Aktivna je v delovni skupini za pripravo Strategije razvoja šolskih knjižnic, ki jo je letos imenovalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, koordinira pa tudi Center za razvoj knjižnic v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani...

več...

Janko Strahinić

Janko Strahinić (univ. dipl. bibliotekar in prof. zgodovine) ima kot šolski knjižničar in vodja učbeniškega sklada večletne izkušnje z različnimi računalniškimi programi, namenjenimi delovanju šolskih knjižnic. Ob stalnem strokovnem izobraževanju in usposabljanju v vzgoji in izobraževanju ter opravljanju različnih dodatnih strokovnih del je dosegel naziv mentor...

več...

Romana Muhvič Šumandl

Romana Muhvič Šumandl je diplomirala na Tehniški fakulteti v Mariboru, smer računalništvo in informatika. Leta 1991 se je zaposlila v IZUM-u kot strokovna sodelavka, kasneje kot vodja oddelka Uporabniški servis. Sodelovala je pri raziskovalno-razvojnih nalogah, sicer pa so bile njene naloge povezane s pomočjo, podporo in svetovanjem uporabnikom pri delu v sistemu COBISS. Med drugim se je ukvarjala s kataložnimi listki, formatom COMARC/B, pripravo bibliografij, vodenjem tečajev, reševanjem zahtev uporabnikov, pripravo dokumentacije itd. Leta 2013 prevzela vodenje sektorja Upravljanje servisov, v okviru katerega koordinira delo v oddelkih Uporabniški servis, Operativnost aplikacij, Izobraževanje in Odnosi z javnostmi...

več...

Matjaž Perc

Matjaž Perc je redni profesor na oddelku za fiziko Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Raziskovalno se ukvarja s fiziko kompleksnih sistemov, še posebej s teoretičnim opisom človeškega sodelovanja, s problemoma močne recipročnosti in defekcije drugega reda ter z razvojem pod-sistemske stabilnostne analize agentskih sistemov za študij družbenih modelov. S svojim raziskovalnim delom, predstavljenim v 300 znanstvenih člankih, je utemeljil fiziko družbenih sistemov in raziskovalcem po vsem svetu utrl pot pri apliciranju statistične fizike na ključne probleme v današnji družbi. Z 20 tisoč citati je najbolj citiran naravoslovec v Sloveniji...

več...

Andrej Korošec

Andrej Korošec je leta 1997 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Takoj po opravljeni diplomi se je zaposlil v Institutu informacijskih znanosti (IZUM). Sprva je delal v oddelku Računalniški inženiring, nato se je zaradi znanj s področja relacijskih baz leta 2000 pridružil oddelku Informacijski servis SICRIS (danes Bibliografije in SICRIS). Od leta 2003 je glavni razvojnik spletne aplikacije SICRIS...

več...

Tatjana Aparac Jelušić

Leta 1991 doktorirala iz informacijskih znanosti na Univerzi v Zagrebu, pred tem pa leta 1972 na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu diplomirala iz primerjalne književnosti ter italijanskega jezika in književnosti. Od leta 2003 do 2007 je vodila oddelek za informacijske znanosti na Univerzi v Osijeku, od leta 2007 do 2012 pa je bila vodja oddelka za informacijske znanosti na Univerzi v Zadru. Leta 2008 je oblikovala nov doktorski program Družba znanja in prenos informacij na Univerzi v Zadru in od leta 2008 do 2015 delovala kot vodja tega programa...

več...

Sabina Fras Popović

Sabina Fras Popović, rojena 24. septembra 1974 v Mariboru, je univerzitetna diplomirana literarna komparativistka in knjižničarka. Na področju bibliotekarstva je naredila tudi magisterij in doktorat. Od leta 2001 je zaposlena v Mariborski knjižnici. Od leta 2002 do 2005 je vodila oddelek za odnose z javnostjo in trženje, od leta 2006 pa vodi oddelek za knjižnično mrežo. V okviru svoje službene poti je vodila številne projekte, med drugim Kakovost v knjižnici, Uvajanje poslovnih sprememb v Mariborski knjižnici in Dan Mariborske knjižnice. Že od leta 1996 aktivno sodeluje v Društvu bibliotekarjev Maribor, ki ga v mandatih obdobjih 2008–2010 in 2010–2012 tudi vodi...

več...

Davor Bračko

Davor Bračko je zaposlen na IZUM-u od leta 2000. Leta 2008 je pridobil znanstveni naziv magister za področje državnih in evropskih študij. Ukvarja se s promocijo in raziskavami ter sodeluje pri razvoju novih storitev in obnovi obstoječih servisov IZUM-a. Sodeloval je pri več raziskovalno-razvojnih projektih; od vodenja projekta Razvoj mobilne aplikacije mCOBISS do sodelovanja pri oblikovanju uporabniške izkušnje pri uporabi COBISS+, vodenja prenove spletnih strani in koordiniranja promocijskih aktivnosti z namenom doseganja večje prepoznavnosti blagovnih znamk COBISS, SICRIS in mreže COBISS.net...

več...

Dejan Valh

Po končanem študiju elektrotehnike se je v IZUM-u zaposlil kot sistemski administrator in pridobil nekaj strokovnih certifikatov s tega področja. Po nekaj letih dela je postal vodja sektorja za sistemsko podporo, kjer s svojimi sodelavci skrbi predvsem za operativnost in razpoložljivost storitev IZUM-a, ki jih ta ponuja svojim končnim uporabnikom in sodelavcem IZUM-a. Ob rednem delu svoje znanje prenaša tudi na dijake in študente, ki opravljajo praktično izobraževanje v IZUM-u, obenem pa je tudi nosilec več predmetov na programu Informatika na višji strokovni šoli...

več...

Boštjan Batič

Po končanem študiju fizike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru se je leta 2008 zaposlil v IZUM-u kot sistemski administrator za odprtokodne rešitve. Po uspešno zaključenih projektih, kot so postavitev brezžičnega omrežja Libroam, sistema za enotno prijavo COBISS AAI in nadzornega sistema Nagios, je leta 2012 sprejel nalogo načrtovalca mobilne aplikacije mCOBISS. V tem obdobju je ogromno pozornosti namenil predstavitvi in promoviranju mobilne aplikacije ter izobraževanju končnih uporabnikov in knjižničarjev. Od leta 2018 v oddelku za odnose z javnostmi kot “COBISS evangelist” skrbi za promocijo sistema COBISS, čeprav na prvem mestu še vedno ostaja mobilna aplikacija in skrb za kakovostno uporabniško izkušnjo ob njeni uporabi...

več...

Predstavitve

KONTAKT

IZUM

Institut informacijskih znanosti