• MIRË SE VINI

  28-29 nëntor 2018
  Instituti i Shkencave të Informacionit në Maribor

  KONFERENCA COBISS 2018

KONFERENCA COBISS 2018

Konferenca COBISS 2018 është zhvilluar në hapësirat e IZUM-it në Maribor, nga dt. 27 deri më dt. 29 nëntor 2018. Ishte konferenca e 21-të me radhë dhe vlerësohet si një takim profesional konstant i bibliotekarëve dhe ekspertëve të shkencës së informacionit në rajon. Konferenca u ndoq nga më shumë se 260 pjesëmarrës nga 11 shtete. Shumica e pjesëmarrësve ishin nga shtetet që COBISS-in e përdorin si sistemin e tyre kombëtar bibliotekar.
Përmes temës kryesore Bibliotekat e shkollave në rrjetin global bibliotekar të informacionit janë diskutuar vlerat shtesë të përfshirjes së bibliotekave shkollore në sistemin COBISS. Deri në përfundim të konferencës numri i bibliotekave shkollore (nga 7 shtete të ndryshme) të përfshira në sistemin COBISS ishte mbi 1300. Pas fjalëve përshëndetëse të drejtorit të IZUM‑it, drejtorit të ARRS-së dhe rektorit të Universitetit të Mariborit, pjesa përmbajtësore e konferencës ka filluar me prof. Dorothy Williams (Universiteti Robert Gordon) me rezultatet e hulumtimit Ndikimi I bibliotekave shkollore në procesin e mësimit. Kanë vazhduar ligjëratat e ekspertëve të huaj e vendas në temën e bibliotekave shkollore dhe tema të tjera, prezantimet e risive dhe raportet e qendrave kombëtare COBISS.
Konferencat COBISS kanë rol të rë rëndësishëm në realizimin e misionit dhe detyrave të IZUM-it. Ato kanë ndikuar që Sllovenia të ketë rolin kryesor në zhvillimin e bibliotekarisë në rajon që është edhe pjesë e programit të bashkëpunimit ndërkombëtar për zhvillim të qeverisë sllovene.

Dr. Aleš Bošnjak
Drejtor

Historia

 
 

ORGANIZATOR
IZUM
OCLC
Clarivate Analytics
ProQuest
NTR

Programi i konferencës

programi.pdf

28.11.

E mërkurë

 • Regjistrimi i pjesëmarrësve

 • Talentët e rinj të IZUM-it: Program kulturor
  Aleš Bošnjak (drejtor i IZUM-it): Fjalë përshëndetëse
  Zdravko Kačič (rektor i Universitetit të Mariborit): Fjalë përshëndetëse

 • Dorothy Williams (Robert Gordon University): Ndikimi i bibliotekave shkollore në procesin e mësimit

 • Vesna Čopič (Ministria e Arsimit): Në rrugë drejt versionit slloven të zbatimit të udhëzimeve të IFLA-s për bibliotekat shkollore

 • Romana Fekonja (Instituti Kombëtar i Edukimit, Slloveni): Gjendja e bibliotekave shkollore

 • Pushimi i kafës

 • Davor Bračko (IZUM): COBISS në numra

 • Tatjana Aparac-Jelušić: Kompetencat e profesionistëve bibliotekar dhe të informacionit: sfidat në mjedisin e ndryshueshëm social e kulturor

 • Sabina Fras Popović (Biblioteka Publike e Mariborit): Ndërgjegjësimi dhe ndërgjegjja profesionale: bashkëpunimi dhe bashkëndërtimi

 • Pushimi i drekës

 • Matjaž Perc (Universiteti i Mariborit): Mijëvjeçari i arteve të bukura përmes syrit të fizikës

 • Davor Šoštarič (IZUM): GDPR

 • Gordana Mazić (IZUM): CONOR.SR – kontrolli i njësuar i emrave vetjakë, përse është i nevojshëm?

 • Davor Bračko (IZUM): COBISS+ për .net

 • Pushimi i kafës

 • Romana Muhvič Šumandl (IZUM): Projekti i përfshirjes së bibliotekave shkollore në COBISS

 • Urša Bajda (kryetare e seksionit të ZBDS-së për bibliotekat shkollore): SAOP >WinKnj>COBISS

 • Janko Strahinič (Shkolla Fillore Metlika): Përdorimi i COBISS-it në bibliotekën e shkollës

 • Mbyllja e programit

 • Darka shoqërore me program kulturor

29.11.

E enjte

 • Regjistrimi i pjesëmarrësve

 • Romana Muhvič Šumandl (IZUM): Fjalë përshëndetëse për COBISS.net

 • Qendra Kombëtare COBISS (SR): Raporti i Qendrës Kombëtare (SR)

 • Qendra Kombëtare COBISS (RS): Raporti i Qendrës Kombëtare (RS)

 • Qendra Kombëtare COBISS (BH): Raporti i Qendrës Kombëtare (BH)

 • Qendra Kombëtare COBISS (CG): Raporti i Qendrës Kombëtare (CG)

 • Qendra Kombëtare COBISS (MK): Raporti i Qendrës Kombëtare (MK)

 • Qendra Kombëtare COBISS (BG): Raporti i Qendrës Kombëtare (BG)

 • Qendra Kombëtare COBISS (AL): Raporti i Qendrës Kombëtare (AL)

 • Pushimi i kafës

 • Dejan Valh (IZUM): Mjetet e monitorimit për mbrojtjen e rrjetit dhe të dhënave në IZUM

 • Mira Folnovič (IZUM): Regjistrimi online

 • Matjaž Zalokar, Biserka Fortuna (IZUM): Prezantimi i SGC-së

 • Mbyllja e programit

 • Dreka

Folësit

Aleš Bošnjak

Aleš Bošnjak has been working at IZUM since 1990. In 2016, he obtained a PhD degree from the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science of the University of Maribor in the field of updating current research information systems with a semantic component. In the past, he was head of the department managing SICRIS, and later head of the Training unit, which oversees the Training portal and the COBISS Central Register of Users. Since 2017, he has been the director of IZUM.

Dorothy Williams

Dorothy Williams is Emeritus Professor of Information Science at Robert Gordon University in Scotland. Her research interests and activities over many years have focussed around information literacy and school libraries. Her research includes the Making Connections Programme, a series of research studies with a focus on information literacy in school and other contexts. She was the founder and first Director of the Information: Interactions and Impact (i3) Conference, concerned with the way information can make a difference for individuals, organisations, and communities....

več...

Vesna Čopič

Dr Vesna Čopič first received a Bachelor's Degree in law with a completed bar exam, but she transferred to sociology and culturology soon thereafter and completed her PhD at the Faculty of Social Sciences in 2006. Her thesis covered the issues of transition and collective benefits. In international circles, she is well-known as an expert in cultural policies and cultural management. She is a participant in multiple expert groups and institutions (Council of Europe, Mosaic, ECF, Compendium, etc.). Prior to her career in higher education she worked for the Ministry of Culture and contributed considerably to the systematization in the field of culture and now she is employed at the Ministry of Education, Science and Sport...

more...

Romana Fekonja

After finishing the double-subject study of library sciences and Slovene language at the Faculty of Arts at the University of Ljubljana, Romana Fekonja first worked as a librarian in the field of language studies and literature and was the head of the Austrian Reading Room and the information centre British Council at the University Library Maribor. After that she expanded on her experience as the head of the school library at the II. gimnazija Maribor high school. Currently, she does counselling work in the field of library studies at the National Education Institute. She is the author of various professional articles in the field of school libraries, and she is also well-known to the professional public as the lecturer at expert workshops and consultations...

more...

Davor Bračko

Davor Bračko has been working at IZUM since 2000. In 2008, he obtained a Master’s degree in national and European studies. He deals with promotions and research, and works on the development of new services and the overhaul of IZUM’s existing services. He contributed to several research and development projects: managing the project to develop the mCOBISS app, co-creating the user experience when using COBISS+, managing the website overhaul, and coordinating promotional activities to improve the recognizability of the trademarks COBISS, SICRIS and the COBISS.net network...

more...

Tatjana Aparac Jelušić

She received her PhD in Information Sciences (IS) from the University of Zagreb in 1991. She graduated in Comparative Literature and Italian Language and Literature at the Faculty of Philosophy in Zagreb in 1972. She was the Head of the Department of IS at the University of Osijek from 2003 to 2007, and the Head of the Department of IS at the University of Zadar from 2007 to 2012. In 2008 she designed the new PhD program Knowledge Society and the Information Transfer at the University of Zadar and acted as the Dean of the Program from 2008 to 2015....

več...

Sabina Fras Popović

Sabina Fras Popović, born on 24 September 1974 in Maribor, has a Bachelor's Degree in comparative literacy and library science. She also completed her Master's degree and PhD in the field of librarianship. Since 2001 she is employed at the Maribor Public Library. From 2002 to 2005 she was head of the department for public relations and marketing, and since 2006 she is the head of the Library Network Department. During her professional career she oversaw various projects, including: Quality in the Library, Introduction of Business Changes in the Maribor Public Library and Maribor Public Library Day. Ever since 1996 she has been actively involved in the Library Association of Maribor, and in the last two terms 2008–2010 and 2010–2012 she is also the head of this association...

more...

Matjaž Perc

Matjaž Perc is Full Professor in the Physics Department at the Faculty of Natural Sciences and Mathematics of the University of Maribor. He is conducting research in the field of physics of complex systems, with an emphasis on the theoretical description of human cooperation, on the problems of strong reciprocity and defection of the second order, and on the development of subsystem stability analysis of agent-based models for the study of social models. Through his research work, which has been presented in 300 scientific articles, he has helped establish the physics of social systems and paved the way for researchers from all over the world for the application of statistical physics on key problems of today's society. With over 20,000 citations, he is the most-cited natural scientist in Slovenia...

more...

Davor Šoštarič

Davor Šoštarič is a graduate of Mathematics. After six years of managing the Institute of Information Science, he is now employed as an Advisor, and is, among other things, also the Institute's Data Protection Officer (DPO). Prior to his employment at IZUM, he had worked in public administration covering various fields regarding information society, the Internet, WSIS process, internet governance, etc. In the 1980s he led the system analysis and programming team for library applications that later generated COBISS. He was also the head of the university computer centre. His professional career shows active involvement in several academic and research areas (e.g. computer sciences and communication networks)...

more...

Gordana Mazić

Gordana Mazić has a Master’s degree in library and information sciences. Since 2000, she has participated in several projects within the Bibliographic control department, mostly projects intended for the development of COBISS.net. She was a member of the project team for authority control of personal names in Slovenia and continued to work on similar projects for COBISS.BG and COBISS.SR. Since 2014, she has been the chair and a member of IFLA’s Permanent UNIMARC Committee. She is the author of several articles on the topic of librarianship and information science...

more...

Romana Muhvič Šumandl

Romana Muhvič Šumandl graduated in Computer and Information Science at the Technical Faculty in Maribor. She has been working at IZUM since 1991, first as a professional assistant and after that as Head of the User Service Department. She has worked on several research and development projects, but her work has always focused on helping, supporting and advising users of the COBISS system. Among others, her tasks involved working with catalogue cards, the COMARC/B format, creating bibliographies, conducting courses, solving user requests, preparing documentation, etc. In 2013, she became Head of Service Management, where she coordinates the work of the User Service, Software Operation, Training, and Public Relations departments...

more...

Urša Bajda

Urša Bajda, MSc, is a school librarian at the primary school OŠ Tončke Čeč in Trbovlje for the past 13 years. She also gained experiences in other libraries. She has been a member of the executive board of the School libraries section in the Slovenian Library Association and is the chair of the aforementioned section in the current term 2017–2021. She has been active in the work group preparing the Development strategy for school libraries, appointed by the Ministry of Education, Science and Sport this year, and she also coordinates the Library System Development Centre at the National and University Library of Slovenia...

more...

Janko Strahinić

Janko Strahinić (Bachelor of Library Science and History Professor) is a school librarian and the head of the textbook fund and so has many years of experiences with various computer programs intended for the operation of school libraries. As a result of constant professional training in the field of education and performing various additional professional tasks he was awarded the title mentor...

more...

Dejan Valh

After obtaining a degree in electrical engineering, he started working at IZUM as a system administrator and acquired some professional certificates from this area. After a few years, he became head of the Computer Systems Support Department. Along with his colleagues within the department, he makes sure that IZUM’s services, offered to the end-users and IZUM employees, are always operational and available. He is also a lecturer and mentor for secondary and higher education students who decide to do their work experience at IZUM, and teaches several subjects at a Information Science course at a higher vocational college...

more...

Mira Folnovič

Mira Folnovič graduated in 1990 at the Faculty of Economics and Business in Maribor in business information sciences. In 1992, she started working at IZUM, where she worked in the user service department until 2002, where she mainly dealt with loans, focusing on user requests, training courses and documentation. Since 2002, she has been working as a software developer, focusing on the development and introduction of the COBISS3/Loan software. Now she mainly works on tasks related to COBISS3/Loan, managing software improvement requests, planning solutions, preparing specifications and user documentation...

more...

Matjaž Zalokar

Matjaž Zalokar specialized in librarianship and information science at the University of Melbourne, Australia. He has been working at IZUM in the Bibliographic control department since 1999. He works on various research and development projects, linked with the introduction of authority control to the COBISS system, planning and development of the cataloguing user interface for the COBISS3 software, and development and maintenance of the COMARC/A and COMARC/B formats as well as other bibliographic standards. Since 2000, he has been involved in the COBISS.SI General list of subject headings (SGC) and its implementation into the COBISS.SI system...

more...

Biserka Fortuna

Biserka Fortuna graduated in Comparative Literature and Literary Theory. She has been working at IZUM since 2001, where she primarily worked on cataloguing projects within the Bibliographic control department. She also worked in IZUM’s library, held cataloguing courses, wrote and translated several professional articles and helped organise events and PR activities. Since 2007, she has been working as an editor for the COBISS.SI General list of subject headings (SGC)...

more...

Prezantimet

29.11.

E enjte

KONTAKTI

Shtetasit shqiptarë nuk kanë nevojë për vizë afatshkurtër, nëse udhëtojnë me pasaportë biometrike, që është e vlefshme të paktën tre muaj pas hyrjes në Republikën e Sllovenisë.

Informacionet zyrtare: www.mzz.gov.si/en/entry_and_residence/

IZUM

Instituti i Shkencave të Informacionit, Maribor, Sllovenia